AMC: De toekomst van AMC: 3 – de bureaus

Delen

Arbeidsmarktcommunicatie heeft van oudsher de wortels in de reclamewereld. Dat blijkt uit het feit dat ze zijn ondergebracht bij de VEA, de club van reclamebureaus, dat ze – nog steeds – een voorkeur hebben voor “˜campagnes’ maken én tot het aangaan van langjarige relaties met klanten. Dat er “˜account managers’ en “˜client services directors’ rondlopen. En het staat allemaal onder druk.

Desondanks is het moeilijk om los te laten. Zoals Andries Coppoolse op het Maximum-blog stelt: “Vandaag de dag werk je steeds minder mét opdrachtgevers en steeds meer vóór”. Het einde van de romantiek. Ik zou zeggen: wen er maar aan.

Want de klanten – de grote voorop – zijn de laatste jaren geí«mancipeerd en beginnen meer en meer het complete beeld te zien – een campagne alleen is niet genoeg. Tegenwoordig gaat het vooral om het samenbrengen van de doelstellingen van de organisatie met de ambities van de doelgroepen. Vanuit een sterk profilerend en creatief onderscheidend “˜concept’, aansluitend bij de identiteit. En dat wordt vervolgens voor een groot deel door de klanten zelf – middels sociale media of anderszins – uitgedragen. Daarom is het triest om te zien dat veel bureaus net diegenen die deze eenheid kunnen creí«ren en bewaken en die hen kunnen onderscheiden van de hausse aan al dan niet zogenaamde “˜specialisten’ in diverse deelgebieden van arbeidsmarktcommunicatie, niet binnenboord hebben kunnen houden: topstrategen en topcreatieven.

Bureau nieuwe stijl

Ze hebben het voor een deel aan zichzelf te danken. Door te blijven streven naar die langjarige relaties. Door de organisaties topzwaar te maken en hun diensten daardoor duur. Door de nadruk te leggen op reclamische kwaliteit – slijpen, slijpen, slijpen, tot er alleen nog perfectie over is. Maar in de huidige snelle wereld, waar communicatie bijna een FMCG is geworden, hoeft niet iedere foto, iedere pixel of ieder stukje copy 100% te zijn. Dan telt vooral resultaat.

Maar wat blijft er dan over? Hoe ziet een toekomstig AMC-bureau er uit? Dat zal geen bureau-oude-stijl zijn, maar een flexibel netwerk. Want die toppers, die zijn er heus nog wel – vaak als ZZP’er – en ze kunnen nog steeds worden ingezet. Zo’n bureau streeft niet (alleen) naar langjarige campagnes en relaties, maar voert even gemakkelijk projecten uit die net zo goed eenmalig kunnen zijn. Is up-to-date. Kei in het behouden van het overzicht en het helpen van de klant bij het maken van de juiste keuzes. Het kan werken in verschillende samenwerkingsvormen, met een mix van interne en externe deelnemers. Ook de klant draagt leveranciers aan. Goede projectmanagers bewaken de planning en de samenhang van de projecten. Strategen zijn ook organisatieadviseur, kunnen intakes afnemen en verandertrajecten ontwerpen. En er is veel, heel veel aandacht voor de wijze waarop de klant de eigen processen organiseert.

Voor zo’n bureau zou ik overwegen mijn ZZP-schap op te geven.

Meer lezen van Annemarie? Annemarie schreef ook:


Delen

1 comment on “AMC: De toekomst van AMC: 3 – de bureaus

  1. Pingback: Arbeidsmarkt: Meten is weten en soms is het een ramp | HI-RE Blog

Comments are closed.