Arbeidsmarkt: Voorkom ontslagprocedures

nieuwe ontslagrecht
Delen

Voor werkgevers en voor werknemers zijn ontslagsituaties het laatste waarop zij wachten. Het geeft veel emotionele en financií«le rompslomp. Toch is dat te voorkomen door op tijd actie te ondernemen. Daardoor zijn dure en lang slepende procedures bij de kantonrechter te voorkomen. Een ontbinding van de arbeidsrelatie is niet altijd te voorkomen maar wel te voorzien.

De onderlinge verhoudingen zijn al langer niet goed

Alleen in dringende situaties, waarin ontslag op staande voet te rechtvaardigen is, komt een ontbinding van de arbeidsrelatie als de beruchte donderslag bij heldere hemel. In de meeste gevallen zijn de onderlinge relaties tussen werkgever en werknemer al langere tijd niet goed. Dat kan voor de werkgever het niet voldoende functioneren van de werknemer zijn. Dit kan zich op allerlei manieren uiten. Bijvoorbeeld omdat de werkgever vindt dat de werknemer teveel fouten maakt, er met de pet naar gooit of de kantjes ervan af loopt, maar ook het gedrag van de werknemer kan aanleiding zijn tot een afscheid.

Voor de werknemer zijn het vaak zaken als zich tekort gedaan voelen in waardering, loon, of loopbaan mogelijkheden. Maar ook de situatie waarin de houding van de werkgever en/of collega’s veranderd zijn na een periode van ziekteverzuim.

Voor zowel werkgever als werknemer bestaan er vele redenen om toe te werken naar een beí«indiging van de arbeidsrelatie.

Goed voorbereiden

Het meest belangrijke is dossiervorming; zeker aan de kant van de werkgever. Zonder een gedegen dossier is de werkgever vrijwel kansloos in een ontslagprocedure. Het is aan de werkgever om aan de kantonrechter feiten aan te dragen waarom de arbeidsovereenkomst ontbonden dient te worden. Ook gaan er aan een ontslag vaak een of meerdere disciplinaire maatregelen vooraf, zoals een berisping of waarschuwing; altijd schriftelijk.

Voor de werknemer is het van belang dat hij/zij aannemelijk kan maken aan de kantonrechter dat de redenen die de werkgever voor ontbinding aanvoert niet correct zijn.

Vaststellingsovereenkomst

Sinds de wijziging van de WW worden steeds meer arbeidsovereenkomsten beí«indigd door een vaststellingsovereenkomst te sluiten tussen de werkgever en de werknemer. Hierin wordt de beí«indiging vastgelegd en tevens onder welke voorwaarden en afspraken. Het is erg belangrijk dat de inhoud van een vaststellingsovereenkomst juridisch goed in elkaar zit. Daarom is het voor beiden belangrijk dat zij vóór ondertekening de overeenkomst laten toetsen door een juridisch adviseur. Voor de werkgever is het zelfs aan te raden eerst advies in te winnen alvorens een vaststellingsovereenkomst aan de werknemer aan te bieden. Niet alleen vanwege de inhoud, maar zeker ook vanwege het moment waarop deze aan de werknemer wordt aangeboden. Een verkeerd gekozen moment kan verstrekkende gevolgen hebben.

Kantonrechter procedure

Het is voor alle partijen het beste zoveel mogelijk in het werk te stellen om een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter te voorkomen. Sowieso komen hier alleen maar verliezers uit voort; ongeacht wie door de kantonrechter in het gelijk wordt gesteld. De gang naar de kantonrechter is een grote aanslag op de emoties, brengt veel kosten met zich mee, en neemt vaak ook veel tijd in beslag. En de uitkomst is niet altijd gemakkelijk te voorspellen. Het is uiteindelijk de rechter die bepaalt wie in zijn ogen de beste argumenten aanvoert en wiens belangen werkelijk worden geschaad. De kwestie van de toe te kennen ontslagvergoeding door de kantonrechter is al even onvoorspelbaar. Zo kan die vergoeding voor de werkgever onverwacht fors hoog uit vallen, en andersom, voor de werknemer teleurstellend laag zijn.

Tijdig juridisch advies inwinnen

Voor zowel de werkgever als de werknemer is het zinvol niet te wachten tot het te laat is: zoek tijdig juridisch advies! Laat zaken niet onnodig uit de hand lopen en kijk, al dan niet samen met externe ondersteuning, hoe ontslag situaties voorkomen kunnen worden. En als er dan toch geen ontkomen aan is zoek dan samen met een externe deskundige naar de beste manier waarop dit kan plaatsvinden.

Andere artikelen van Simon:


Delen

1 comment on “Arbeidsmarkt: Voorkom ontslagprocedures

  1. Pingback: Talentmanagement: Iedereen heeft talent

Comments are closed.