Recruitment: Organisatie deel 1 (Ploegen Plus)

Delen

Het proces van recruitment is de afgelopen jaren niet echt veranderd: vacature bekendmaken, kandidaten selecteren, keuze maken en aannemen. Maar het proces is op onderdelen wel een stuk ingewikkelder geworden; je moet je een weg zoeken in een continu veranderend landschap, waarbij ieder onderdeel, middel of medium een eigen specialisme dreigt te worden.

Alle reden om voldoende aandacht te besteden aan het proces: iets dat vandaag de dag nog het meest lijkt op het in de lucht houden van een heleboel ballen. In twee bijdragen vind je hier daarom een beschrijving van de werkzaamheden die horen bij de onderdelen van dat proces, opgedeeld in zes stukken. Vandaag deel 1: algemene taken, organisatiebrede employer branding en kennis en advisering.

Algemene taken

Algemene taken zullen niet direct leiden tot concrete activiteiten of concrete wervingsresultaten hebben, maar ze leggen een stevig fundament onder de campagne. Denk bij algemene taken aan:

 • Op de hoogte blijven van de ontwikkeling van de organisatie en de vacatures die (daarbij en/of daardoor) ontstaan.
 • Op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, in media of anderszins door het bijhouden van vakliteratuur, weblogs e.d.
 • Onderhouden van contacten met relevante intermediairs (reclamebureau, mediabureau, online bureau, studio, uitzendbureau, opleidingsinstituten, organisatoren van evenementen, media e.d.).

Organisatiebrede employer branding

Dit zijn alle activiteiten die niet rechtstreeks zijn terug te voeren op een concrete vacature of vacatures, of de vervulling ervan. Wel spelen ze een belangrijke rol in het voorbereiden van de rechtstreeks wervende acties. Hieronder vallen:

 • Het profileren van de organisatie op de arbeidsmarkt met behulp van de recruitmentsite, sociale netwerken, advertenties, banners, out-of-the-box (verrassende) acties of combinaties daarvan.
 • Het onderhouden van de middelen.
 • Het organiseren van evenementen of acties of het regelen van deelname aan evenementen.
 • Het werven, trainen, motiveren en inzetten van ambassadeurs voor de organisatie t.b.v. evenementen, netwerken of andere arbeidsmarktactiviteiten.
 • Contacten onderhouden met afgewezen, maar voor een toekomstige functie geschikte sollicitanten.

Kennis en advisering

De kennis- en adviesfunctie wordt steeds belangrijker en een flink deel van die kennis zal bij de hele organisatie bekend moeten zijn. Je kunt bij deze functie dan ook denken aan:

 • Het verzamelen, rubriceren en ter beschikking stellen van relevante arbeidsmarktinformatie, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven.
 • Het – gevraagd en ongevraagd – adviseren van (andere) P&O- of communicatiemedewerkers, managers en de top van de organisatie als het gaat om arbeidsmarktaangelegenheden en wervingsvraagstukken.
 • Het signaleren van ontwikkelingen en het maken van plannen voor arbeidsmarktcommunicatie en de werving van personeel.
 • Advisering van vacaturehouders over de vacaturegerichte inzet van wervingsmiddelen en –media.
 • Het (laten) uitvoeren van onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van de organisatie.
 • Het maken van rapportages, bijvoorbeeld op basis van responsmetingen.

Niet alles zal misschien van toepassing zijn; maar het is goed om in elk geval te bepalen welke activiteiten gezien de aard van de organisatie, de reikwijdte van de wervingsvraag en de schaal van de campagne nodig zijn.

Tot zover dit eerste gedeelte. Volgende week deel 2: ondersteuning werving en selectie en overige taken.


Delen

About Annemarie Stel

Annemarie Stel is voorlichtingskundige en gedurende 22 jaar gepokt en gemazeld bij de Rijksoverheid, zowel bij ministeries als bij uitvoeringsorganisaties. Zij heeft een achtergrond in ICT en sinds 1992 in arbeidsmarktcommunicatie, als beleidsmedewerker, adviseur, coördinator en campagnemanager, als laatste van Werken bij het Rijk. Sinds 2007 adviseert ze onder de naam Wervingsvisie.nl organisaties over arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en recruitment.

 

Wervingsvisie.nl helpt je bij het bedenken wat je nodig hebt, bij het goed formuleren van de vraag en de mogelijke oplossingen. Het ontwikkelen van een arbeidsmarkt- of employer-brandingstrategie is immers een flinke klus, waarbij je het hoofd moet bieden aan veel ontwikkelingen en onderscheid moet maken tussen ‘best practices’, ‘hypes’ en ‘trends’

 

Meer informatie? Kijk op www.wervingsvisie.nl.

2 comments on “Recruitment: Organisatie deel 1 (Ploegen Plus)

 1. Pingback: Tweets die vermelden Recruitment: Organisatie deel 1 (Ploegen Plus) -- Topsy.com

 2. Pingback: Recruitment: Organisatie 2 (Ploegen Plus)

Comments are closed.