HRM: Het glas wás half leeg, maar is ineens half vol

Delen

Heeft u dat ook wel eens? Je zoekt naar een goede openingszin voor een moeilijk gesprek of naar een inhoudelijk voorbeeld tijdens een presentatie …………… om het gesprek in de positieve richting te sturen of mensen nieuwsgierig te maken. Soms lig je er nachten van wakker en ineens schiet je iets te binnen: Het glas is niet half leeg, maar half vol! “Weet ik eigenlijk wel wat die ander(en) wil(len)?”.

Vandaag hoorde ik een goed verhaal en herkende de situatie. Ik neem u mee in een aantal voorbeelden van verandering.

Voorbeeld 1: De verrassing.
Een 55-jarige werkzoekende verweet mij (met een prangend vingertje wijzend in mijn richting) dat “alle HRM-ers zoals jij -met een mavodiploma- mij afwijzen, terwijl ik een HBS diploma heb, in 30 vakken examen heb gedaan én latijns spreek. En dat kan JIJ niet zeggen!”. De frustratie en agressie van deze man kon niet verhinderen dat ik medelijden met hem had. In mijn adviesrol waren we niet gebaat bij het openen van de discussie of ik geschikt zou zijn om hem af te wijzen voor een vacature. Ook zou het niets oplossen als ik ging ontkennen dat hij een minder interessante kandidaat zou kunnen zijn dan een 28-jarige ICT-er. Ik besloot met een verassingselement te komen: “U bent eigenlijk veel te bescheiden!” startte ik mijn relaas. Zijn oren waren gespitst en zijn ogen verbaasd. “Weet u, uw HBS diploma met al die vakken en ook nog latijn, siert u als mens. Dat heb ik inderdaad niet, maar ik heb op de lagere school nog onderbroeken leren breien. Dat vond en vindt ik heel knap van mijzelf. Maar er heeft in heel mijn carierre nog niemand gevraagd naar deze vaardigheid. Dat vind ik jammer, maar inmiddels ben ik wel goed geschoold en heb ik ervaring in HRM. Dus vertel ik tijdens een sollicitatiegesprek niet over die gebreide onderbroek, maar over mijn opgedane ervaring en competenties. Zoiets zou ú ook kunnen doen!”. De man keek ineens heel anders naar mij en het “vingertje” lag stil op tafel.

Voorbeeld 2: Lange termijn.
Het compliment kreeg ik pas jaren later van een mevrouw, destijds 45 jaar en werkzaam in de zorg.  Zij belde mij op en vertelde dat ze na de diverse (loopbaan)gesprekken die ik met haar had gevoerd, een (om)-scholing had gedaan en nu een bijzonder leuke baan in het onderwijs had. Ze vertelde heel eerlijk: “Ik vond die gesprekken met jou vréselijk. Ik wilde eigenlijk helemaal niet naar je toe en zag er tegenop om weer met je na te denken over het zoeken naar een andere werkkring of werkgever. Terwijl ik wel wist dat ik niet meer kon blijven werken in de zorg met mijn lichamelijke klachten. Nu ben ik je dankbaar, dat je vol bleef houden en me dwong na te denken over mijn mogelijkheden. Zeker als je vroeg waar ik over 5 jaar wilde werken. Toen wist ik nog niet dat ik er langzamerhand achter zou komen.”. Met een zucht en een tevreden gevoel legde ik de hoorn neer. Soms gaat iets niet meteen, maar blijk op lange termijn de oplossing voor de hand te liggen.


Voorbeeld 3. creatief.
Bij het overstappen naar beleidsmatig HR werk, blijkt ervaring soms niet genoeg te zijn. Je staat voor nieuwe problemen en wil situaties juist voorkomen. Daarom moet je wel op een creatieve manier gebruik maken van je ervaring. In organisaties waar al heel veel HR-instrumenten worden gebruikt, is het heel zinvol om deze eens te inventariseren en onderling te koppelen. Zo bleek bij een instelling waar re-integratie een belangrijk speerpunt was in het sociaal beleid, dat er toch onvoldoende medewerkers succesvol doorgroeiden in re-integratie tweede spoor. Vreemd, terwijl er toch al veel beschikbaar en ontwikkeld was. Onze afdeling HRM kreeg de zwarte Piet. Met het HR-team zijn we creatief aan de slag gegaan en gebruikten het thema reizen per trein om het negatieve “re-integreren” om te zetten naar positief “op reis zijn”. We gebruikten allerlei metaforen die te maken hadden met reizen, waardoor we de betrokken medewerkers lieten zien dat het glas half vol was in plaats van half leeg. We stelden een “reisgids” samen, waarin allerlei mogelijkheden, zoals gedane testen, trainingen, proefplaatsingen, stages, workshops, informatie en therapieí«n werden opgenomen. Het werd een leuk, vrolijk, positief en persoonlijk document. Indien na 2 jaar ziekte het niet was gelukt om een succesvolle re-integratie tweede spoor te bewerkstelligen, was dat aantoonbaar niet het gevolg van onvoldoende inzet of actie, maar omdat het jammer genoeg niet binnen de tijd gelukt was. UWV tevreden, werkgever blij, werknemer opgelucht en HR een goede referentie.

Het zijn soms kleine dingen die een verandering in gang zetten. AVAfit maakt u stap voor stap bewust van de fits en misfits. U verandert stap voor stap mee.


Delen

About Esmeralda de Vries

Esmeralda de Vries is arbeidsmarkt-watcher en organisatie-socioloog. Met een technische en HRM achtergrond heeft zij vanuit haar bureau E. de Vries Personeelsadviezen een methode ontwikkeld voor strategisch HRM en werkONDERNEMERschap: het AVAfit model. AVA staat voor Afstemming in de Vraag náár en de Afstemming ín werk. Fit staat voor de fits en schakels er tussen. Deze systematiek maakt het mogelijk om stap voor stap strategisch HRM doelgericht te gebruiken. AVAfit is toepasbaar op persoonlijk, HRM, organisatorisch en branche niveau.

Momenteel verricht zij - als buitenpromovenda aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Twente - onderzoek naar de omgevingsinvloeden op (nieuwe) arbeidsverhoudingen en een fit SHRM.

Als onderzoeker, blogger en spreker is haar kernwoord "nieuwsgierigheid". Niet alleen speurt zij naar ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt en vertaalt deze naar praktische acties op de werkvloer, maar laat zij anderen ook nieuwsgierig worden naar de mogelijkheden die deze veranderingen bieden. In zowel gastcolleges op hogeschool en universiteit als (key-note) spreker slaat zij tijdsbruggen tussen alumni & studenten, oud & jong, profit & non-profit, werkgever&werknemer.

Emeralda maakt gebruik van nieuwe mogelijkheden zoals social media. Je kunt haar volgen op Twitter, LinkedIn, Facebook en www.avafit.com .

1 comment on “HRM: Het glas wás half leeg, maar is ineens half vol

  1. Pingback: Tweets die vermelden HRM: Het glas wás half leeg, maar is ineens half vol | HI-RE Interim Blog -- Topsy.com

Comments are closed.