Arbeidsmarkt: Rutte helpt arbeidsmarkt om zeep

Delen


Foto: ANP

Opnieuw bewijst de politiek, dat zij niet staat is een stabiel en constructief, samenhangend arbeidsmarktbeleid te voeren. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde Rutte te zorgen voor 400.000 nieuwe banen. Daarmee zou hij het beste programma hebben om de arbeidsmarkt weer tot bloei te brengen. Alle kritieken werden hooghartig door hem weggewoven. Vandaag blijkt wat Rutte ons werkelijk te bieden heeft aan arbeidsmarktbeleid.

Scholing voor sectoren die dat “˜t hardst nodig hebben

Het staat al lange tijd vast, dat er in Nederland geí¯nvesteerd moet worden in onderwijs, in scholing. Voor een aantal sectoren, zoals de zorg, moeten er gewoonweg mensen worden opgeleid, willen we de grote tekorten aan personeel nog enigszins opvangen. De komende decennia zal een tekort van 140.000 mensen ontstaan binnen de zorg. Hoe alarmerend kan dit signaal zijn? Binnen het MBO worden 30-plussers opgeleid voor beroepen in de zorg, maar ook voor beroepen in andere sectoren die grote tekorten aan personeel kennen, of binnen afzienbare zullen hebben. En de 30-plussers blijken in redelijk grote getale aan deze opleidingen
te willen deelnemen. Het is misschien slechts een pleister op de wonden, maar alle beetjes helpen om de personeelstekorten te verzachten.

Zij-instromers en herintreders kunnen het schudden

Decennia lang is er geld over de balk gegooid aan slecht lopende re-integratie trajecten, waardoor zij-instromers en herintreders het nakijken hadden in de arbeidsmarkt. Nu, ingegeven door de grote nood in de arbeidsmarkt, is er een werkend instrument dat deze groepen werkzoekenden weer vooruitzichten biedt. Dat is ook goed voor de arbeidsmarkt, het is goed voor onze economie, het is goed voor vermindering van aanspraken op de sociale uitkeringen. “Nee”, zegt Rutte, “het levert me 170 miljoen op als ik hierop bezuinig”.

Ook de zorg en techniek kunnen het schudden

Door te bezuinigen op deze opleidingen wordt het voor de zorg, maar ook voor sectoren als de techniek, binnenkort onmogelijk om nog aan nieuw gekwalificeerd personeel te komen. Die mensen zijn er domweg niet, als we ze niet opleiden. Het is schrijnend dat juist de doelgroep van zij-instromers en herintreders worden uitgestoten door Rutte. Deze groepen brengen naast hun opleiding ook nog eens een portie levenservaring mee. Iets wat voor beroepen in de zorg alleen maar kwaliteitsverhogend werkt.

3000 banen weg in het MBO

Naast de ellende die Rutte veroorzaakt aan werkgevers en werknemers kant in de genoemde sectoren door deze bezuinigingen, verdwijnen er ook nog eens 3000 banen binnen het MBO. Zo heeft de MBO-raad berekend.

Gevolgen kosten meer dan 170 miljoen aan bezuinigingen

Het zal duidelijk zijn dat het uiteindelijke resultaat van deze stupide bezuinigingsoperatie door Rutte is, dat Nederland, alleen al door verhoging kosten aan sociale zekerheid, het verlies aan productiecapaciteit, het verlies aan tijdige en adequate zorg, wordt opgezadeld met een lastenverzwaring die vele maar hoger is dan de te “verdienen” 170 miljoen aan bezuinigingen.

Het arbeidsmarktbeleid moet absoluut geherstructureerd worden; dat lijdt geen enkele twijfel. Maar daar zijn andere instrumenten en een andere visie voor nodig dan de bezuinigingen die Rutte nu voorstelt. Alles wat zich nu voordoet en de komende jaren zal aandienen aan problemen binnen de arbeidsmarkt moet nu worden opgepakt; pro-actief, en in een samenhangend hervormingsbeleid. Wanneer staan de Nederlandse politiek, de overheid, maar ook de vakbonden en werkgeversorganisaties, daarvoor open?


Delen