Maandagmorgenstelling: HRM en Employer Branding

Delen

 

Deze maandagochtend willen we het graag eens hebben over Employer Branding en dat dit niet alleen op het bordje van communicatie ligt, maar ook op het bordje van HRM. Employer branding is immers het sturen van je bedrijfsimago om tot een geweldige plek om te werken, te komen. Uiteraard niet alleen voor je werknemers en aandeelhouders maar zeker ook voor elke toekomstige werknemer. Met name het element van sturen, is waar we even stil bij willen staan. Wat bedoelen we daar nu eigenlijk mee? Vanuit communicatie hebben we daar meteen een beeld bij maar hoe doe je dat vanuit HRM? Wij van HI-RE kwamen na een beetje brainstormen op het medewerkertevredenheidsonderzoek en het meten en sturen op de performance van medewerkers. Is dat alles en zijn deze instrumenten voldoende?

Gaarne jullie mening en ideeí«n! Roept U maar!


Delen

3 comments on “Maandagmorgenstelling: HRM en Employer Branding

 1. Pingback: Tweets die vermelden Maandagmorgenstelling: HRM en Employer Branding | HI-RE Interim Blog -- Topsy.com

 2. Diana Russo

  In het medewerkerstevredenheidsonderzoek meet je idd of de Employer Branding activiteiten effectief zijn ingezet. Maar je meet daarin ook de effectiviteit van de Medewerker Engagement activiteiten die je hebt ondernomen. Voor mij zijn Employer Branding en Medewerker Engagement onlosmakelijk met elkaar verbonden:

  – de Employer Brand geeft richting en samenhang mbt de inzet van die Engagement tools
  – de Medewerker Engagement Tools bepalen mede de Employer Brand

  Andersom bekeken: zonder een richtinggevende Employer Brand maakt een organisatie geen optimaal gebruik van de engagement tools (omdat ze dan niet gericht en samenhangend zijn) en verspilt hiermee veel geld en energie aan instrumenten die hun doel voorbij schieten.

 3. Linda Metman

  Goedemorgen.

  Het medewerkerstevredenheidsonderzoek is een belangrijk meetinstrument maar ik denk dat de rol van HR inderdaad veel verder strekt. Het gaat om het creeren van een sterke employer brand experience. Systemen en meten is belangrijk. Maar het gata verder dan dat. Die experience is een en al HR. Van inductieprogramma’s, de interactie tussen waarden en beoordelingssystemen, talentprogramma’s, etcetera (zie het mooie spinnewiel van Barrow en Mosley, daar zijn ze weer ;-). Juist als de waarden en het employer brand daadwerkelijk geintegreerd worden in HR, ontstaat een merkervaring waar medewerkers en communicatie graag weer op voortborduren door het naar buiten te laten zien!

Comments are closed.