HRM: Leidinggevenden bedreigd

Delen

In de media worden we met enige regelmaat geconfronteerd met bedreigingen van bekende mensen, ambulancepersoneel, brandweer en politie. Toch bestaat er al vele decennia langer een vorm van bedreiging, waarover we hooguit horen op verjaardagsfeesten, of andere bijeenkomsten met vrienden en familie. Is dat, omdat deze vorm van bedreiging niet zichtbaar is?

Mijn leidinggevende voelt zich bedreigd. Wellicht heeft u zelf deze gedachte ook wel eens gehad. Misschien bent u er zelfs wel van overtuigd. Het gaat dan niet om dreigmails of fysieke bedreiging, maar om vakinhoudelijke bedreiging of de dreiging van verlies in aanzien, of beschadiging van de positie van de leidinggevende.

Praktijkvoorbeeld

Een manager gaf leiding aan een groep goed opgeleide en ervaren professionals. In de praktijk bleek, dat de professionals hun vak meer dan uitstekend verstaan; het zijn werkelijk toptalenten. De manager voelde zich door hun talenten, en ook hun verbale kwaliteiten, bedreigd. Hij sprak dat uiteraard niet uit, dat zou een afgang zijn geweest. De enige manier om zichzelf staande te houden was de professionals te binden in procedures en processen die uitsluitend door de manager beheerst en gecontroleerd werden. Het gevolg was dat de professionals gefrustreerd raakten en klaagden bij de directie. Deze had echter de manager aangesteld en koos, om geen gezichtsverlies te lijden, voor de positie van de manager. Het resultaat was dat meerdere professionals, cruciale talenten voor de organisatie, het bijltje er bij neer gooiden en naar een nieuwe uitdaging vertrokken. De organisatie liep daardoor in haar doelstellingen een achterstand van jaren op.

Onnodig ziekteverzuim

In vele andere situaties hebben mensen niet gemakkelijk de kans om naar een andere werkgever om te zien, en moeten zij zich noodgedwongen staande zien te houden onder de zich bedreigd voelende leidinggevende. Het is een belangrijke oorzaak van frequent ziekteverzuim, dat niet zelden leidt tot langdurige uitval.  Kwestie van vertrouwen. Het opheffen van het gevoel van bedreiging is overwegend een kwestie van vertrouwen. Op de eerste plaats zal de leidinggevende vertrouwen dienen te hebben in eigen kunnen; vaktechnisch en als leider. Op de tweede plaats dient hij vertrouwen te (durven) hebben in de kwaliteiten, de talenten, van de medewerker. Evenzo belangrijk is dat de leidinggevende het vertrouwen van het management voelt. Deze drie voorwaarden vormen samen de basis om situaties als in het praktijkvoorbeeld te voorkomen.

Ondersteuning

Zowel het management, de directie, als leidinggevenden hebben daarin goede ondersteuning nodig. Niet alleen wanneer sprake is van “zich bedreigd voelen”. In grotere organisaties is HRM de aangewezen partij die ondersteuning te bieden. HRM dient de leiders binnen de organisatie de analytische inzichten en ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van vertrouwen en talent in het eigen functioneren en dat van hun medewerkers. Voor kleinere bedrijven en instellingen is het raadzaam zich daarin te laten ondersteunen door een externe deskundige. De kosten daarvan zijn altijd minder dan de kosten vanwege ziekteverzuim, productiviteitverlies, en kwaliteitverlies.

Continuí¯teit in de bedrijfsvoering

Juist nu en in de komende jaren zal het voortbestaan van bedrijven en instellingen worden bepaald door het strategisch managen van de menskracht; de talenten. Een angstige leidinggevende zal daarin falen, frustreert uiteindelijk de bedrijfsprocessen en is een bedreiging voor de continuí¯teit van de totale bedrijfsvoering.


Delen