HRM: Change? Yes, we can!

Delen

In de vorige blog sprak ik al van changing colours als overstap naar het nieuwe maandthema “Change”. In de week van 23 september tot 5 oktober is het de Nationale week van de Sociale Innovatie. In deze week zijn er diverse activiteiten rondom slimmer werken en het verhogen van het innovatievermogen in bedrijven. Prof. Henk Volberda concludeert uit de concurrentie- en innovatiemonitor dat bedrijven die investeren in sociale innovatie een betere positie hebben om hun concurrentiepostitie versterken. En veel ondernemers beseffen dit.

Sociale innovatie is een vernieuwing van de wijze waarop het werk in ondernemingen is georganiseerd zodanig dat zowel arbeidsproductiviteit als kwaliteit van de arbeid daarmee gebaat zijn. Onder sociale innovatie verstaan we doorgaans: Dynamisch managen, Slimmer werken en Nieuwe arbeidsverhoudingen (NCSI). “Kennis en vaardigheden vormen een sleutel naar de toekomst” volgens Lisbon Council voorzitter Paul Hofheinz, want Europese landen zijn vaak nog steeds leidend op vele gebieden van kennis, wetenschap en onderwijs. Het goede niveau blijft wel behouden, maar andere landen (met name in Azií«) lopen deze achterstand snel in. Dat weten we als Europeanen wel, maar steken de kop in het zand en wachten rustig het komende decennia af of hebben de houding “we zitten de tijd wel uit”. Toch zal het afgelopen zijn met onze vooraanstaande positie als we nú, met een krimpende vergrijzende beroepsbevolking, een te hoog percentage laag opgeleiden en een niet snel vernieuwend en verbeterend onderwijssysteem, niet in actie komen. Kennis, creativiteit en innovatie is dus van (over)levensbelang.

Niet alleen Europa maar ook de Nederlandse organisaties moeten een lerende “samenleving” zijn, volgens Hofheinz. En zoveel mogelijk mensen moeten deel aan kunnen nemen, Want naast de technologische kennis is de mogelijkheid om te leren creatief denken en het daarmee op nieuwe manieren van organiseren en samenwerken belangrijk. En bij “zoveel mogelijk mensen” moeten we dit niet voorbehouden aan een elite. Ook op het gebied van scholing en on the job training blijkt dat juist die medewerkers die dit het hardste nodig hebben, het het minste krijgen. (www.socialeinnovatie.com)

Maar ja, veranderen is eng en doet vaak pijn. Dus hoe maak je nu in je eigen organisatie die verandering een succes? Bizz geeft u 6 tips:

 1. Schaar iedereen achter het project. Elke verandering is eigenlijk vooral een psychologische zaak. Tenzij u ervoor zorgt dat iedereen zich met overgave in het veranderingsproces stort, zullen uw medewerkers onderweg afhaken. Als niet iedereen het proces tot het einde doormaakt, kan de verandering mislukken.
 2. Geef mensen de kans zich aan te passen. Voorzie ruimte in de planning die uw mensen kunnen gebruiken om te wennen aan de verandering. Vergeet niet dat ook een positieve verandering een zeker afscheid inhoudt.
 3. Vergeet uzelf niet. De verandering treft u ook. Inzicht in uw eigen reacties kan u helpen om de verandering makkelijker te maken voor uw medewerkers.
 4. Sla geen stappen over. Erken dat uw team tijd nodig heeft om alle stappen van de verandering te doorlopen. Een etappe overslaan kan de mislukking van het hele project betekenen.
 5. U bent geen referentiepunt. Niet iedereen gaat in hetzelfde tempo door de verandering. Vooral de mensen die de verandering bedenken en uitvoeren staan voor op de anderen.
 6. Kijk ook naar de kortetermijnbehoeften. Bepaal wat het team op korte termijn moet verwezenlijken. Wees hier duidelijk en realistisch over. Het team is in deze overgangsperiode waarschijnlijk minder effectief dan normaal. Voorzie een zekere marge voor inefficií«nties.

Als dit nu toch nog te ver van je bed is, geeft schrijfster Elaine St. James je 10 tips om zelf aan de slag te gaan met slimmer werken. Zij heeft zich gespecialiseerd in het simplificeren van werk en leven en stelt voor te schrappen in de 80% van onze activiteiten die een lage waarde hebben, zoals:

 1. Stap uit iedere organisatie waarvan u de vergaderingen vreest.
 2. Leef met minder informatie: kijk geen journaal meer en halveer uw abonnementen.
 3. Werk waar u woont, of woon waar u werkt.
 4. Zorg dat u zeker 1 keer per week om 9u ’s avonds in bed ligt.
 5. Leef van de helft van wat u verdient en spaar de andere helft.
 6. Stel bij alle beslissingen de vraag: gaat dit mijn leven eenvoudiger maken?

Change?
Yes, we can!


Delen

1 comment on “HRM: Change? Yes, we can!

 1. Pingback: Tweets die vermelden HRM: Change? Yes, we can! | HI-RE Interim Blog -- Topsy.com

Comments are closed.