ZZP: ZZP’ers gaan voor ondernemerschap!

Delen

Wat veel ZZP’ers niet weten, is dat ze gebruik kunnen maken van bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Afgelopen crisis was dat een mogelijkheid die de overheid bood, maar de overgrote meerderheid van ZZP’ers kent de regeling niet en heeft daar dus ook geen gebruik van gemaakt. Dit blijkt uit het halfjaarlijks onderzoek van EIM onder 2.000 ZZP’ers wat de ontwikkelingen en economische positie van zelfstandigen structureel gaat volgen.

Uit het onderzoek komt ook naar voren hoe zelfstandigen omgaan met risico’s. ZZP’ers kunnen niet terugvallen op collectieve werknemersverzekeringen en moeten zich dus verzekeren tegen risico’s. Opvallend is dat ZZP’ers vaak een aansprakelijkheidsverzekering hebbenn (72 procent), maar zijn vaak niet verzekerd tegen ziekte (slechts 20 procent) of arbeidsongeschiktheid (36 procent). Verder blijkt dat één op de twee ZZP’ers een reserve opbouwt voor een oudedagvoorziening.

Het aantal ZZP’ers neemt toe en het aandeel ZZP’ers is, tussen 2001-2009 toegenomen van 3 naar bijna 5 procent van de beroepsbevolking. Niet alleen heeft deze toename gevolgen voor de arbeidsmarkt, maar ook voor de sociale zekerheid. Minister Donner heeft namens het kabinet de SER gevraagd advies uit te brengen over de gevolgen van het groeiend aantal ZZP’ers voor de arbeidsmarkt. Volgens het CBS telde Nederland in 2009 956.000 zelfstandigen, waarvan 632.000 zonder personeel. Voor de ZZP-ers onder ons lees het onderzoeksrapport Stand van Zaken Zonder personeel. Je krijgt een behoorlijk goed beeld van de ZZP-er en zijn bedrijf.


Delen

1 comment on “ZZP: ZZP’ers gaan voor ondernemerschap!

  1. Pingback: Tweets die vermelden ZZP: ZZP’ers gaan voor ondernemerschap! | HI-RE Interim Blog -- Topsy.com

Comments are closed.