Arbeidsmarkt: Overheid veroorzaakt personeelstekort in Nederland

Delen

De overheid blinkt al decennia lang uit in het nemen van arbeidsmarktpolitieke maatregelen die verkeerd uitpakken. En steeds weer leren onze politiek leiders niet van eerder gemaakte fouten. Ook nu weer wordt er een maatregel afgekondigd die zijn effect niet zal missen: personeelstekorten binnen onze bedrijven en instellingen.

Verzorgingstaat of ieder voor zich

Het is al lang niet meer zo, dat de overheid optreedt als de hoeder voor alle Nederlanders. We zien dat op vele fronten: gezondheidszorg, ouderenzorg, onderwijs, kinderopvang, enzovoorts. De verzorgingstaat is niet meer van deze tijd, maar ieder voor zich behoort ook niet van deze tijd te zijn.

Goed functionerende arbeidsmarkt voor iedereen noodzakelijk

De eigen bijdrage voor kinderopvang is een belangrijk instrument in het goed functioneren van onze arbeidsmarkt. Het maakt het mogelijk dat vaders en moeders beiden kunnen werken. Dat is in meerdere opzichten goed voor het gezin, voor de individuele ontwikkeling van mannen en vrouwen, voor de bedrijven en instellingen. Kortom, het is goed voor het totale functioneren van de arbeidsmarkt.

Nederland op achterstand

Natuurlijk, de kosten voor kinderopvang zijn veel harder gegroeid dan verwacht. En waar bezuinigd moet worden kan ook de kinderopvang niet ontzien worden. Maar alleen het verhogen van de eigen bijdrage kinderopvang werkt contra-productief en strooit zand in de machine die arbeidsmarkt heet.

MKB en zorg krijgen grootste klappen

Vooral vrouwen met de lagere inkomens zullen zich terug trekken uit de arbeidsmarkt als blijkt dat zij slechts nog werken om de kinderopvang te kunnen betalen. Met name binnen het MKB en de zorg zal dit betekenen dat het aantrekken van personeel nog moeilijker wordt dan het zonder de verhoging eigen bijdrage kinderopvang al zou zijn. Tenzij de overheid aanvullende maatregelen afkondigt.

Alle mannen en vrouwen parttime

Wanneer we bereid en in staat zijn zelf onze zorgtaken binnen het gezin op ons te nemen, ontstaat er geen probleem bij verhoging van de eigen bijdrage kinderopvang. Een belangrijke en haalbare mogelijkheid daartoe creí«ren we door allemaal parttime te gaan werken. De ene ouder werkt op het moment dat de andere ouder in het gezin is. Tot een groot verlies aan gezinsinkomen hoeft dit zelfs niet te leiden.

Uitbreiding bedrijfstijden

Wanneer bedrijven en instellingen hun bedrijfstijden evenredig uitbreiden, kan iedereen parttime werken. Dat betekent dat de participatie graad van werkenden wordt vergroot, omdat het gemakkelijker wordt, deel te nemen aan het arbeidsproces. Arbeidstijden liggen dan niet langer tussen 8 en 5 van maandag tot en met vrijdag. Het zal ook leiden tot vermindering van (werk)stress, omdat de verhouding tussen werk en privé in een prima balans komt. Voor de gezinssituatie brengt het rust: ouders en kinderen hebben meer tijd samen.

Nieuwe werken belangrijke basis

Flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt onder andere bereikt door invoering van het nieuwe werken. Men kan meer thuis werken en op flexibeler tijden. De randvoorwaarden voor succes met invoering van het nieuwe werken zijn zodanig dat werkgevers er vooral (financieel) voordeel van hebben. Ook de ontwikkeling van talent zal daardoor meer ruimte krijgen. Het nieuwe werken zal een belangrijke en versterkende bijdrage leveren aan de combinatie van het verhogen van de eigen bijdrage kinderopvang, het parttime werken door alle mannen en vrouwen, en het uitbreiden van de bedrijfstijden. Het economisch effect van deze combinatie van maatregelen zal positief zijn.

Politiek uitgedaagd

Naast deze vier elkaar versterkende arbeidsmarktpolitieke maatregelen, kunnen zeker nog andere maatregelen de kracht ervan versterken. Die uitdaging en verantwoordelijkheid leg ik graag bij onze politieke leiders en de sociale partners.


Delen

2 comments on “Arbeidsmarkt: Overheid veroorzaakt personeelstekort in Nederland

  1. Pingback: Tweets die vermelden Arbeidsmarkt: Overheid veroorzaakt personeelstekort in Nederland | HI-RE Interim Blog -- Topsy.com

  2. Pingback: Arbeidsmarkt: Arbeidsrechtelijk gedonder binnen MKB | HI-RE Blog

Comments are closed.