AMC: Werken bij het Rijk of werven voor het Rijk (4)

Delen

Onlangs ging het op dit blog over de aanbesteding van de nieuwe arbeidsmarktcampagne van de Rijksoverheid, onder het motto “˜Niet werken bij, maar werven vóór het Rijk’. Officieel moet dat inmiddels de Rijksoverheid zijn – met de komst van de Rijksoverheidsbrede huisstijl wordt er niet meer gesproken van “˜het Rijk’.

Ik weet niet of het goed of slecht is om een bekende en lekker bekkende naam als “˜Werken bij het Rijk’ af te schaffen, maar ik heb er vertrouwen in dat daarover afdoende gediscussieerd is (en mijn mening is sinds twee jaar sowieso irrelevant). Werken bij de Rijksoverheid dus. Verandert daardoor nog wat?
De invoering van de huisstijl is gepaard gegaan met een nieuwe visie en missie, gecompleteerd door een motto: “De Rijksoverheid. Voor Nederland” en het uitgangspunt “˜één Rijksoverheid’ gaat dus ook gelden voor de arbeidsmarktcommunicatie.

Missie, werkgeverspositionering, proposities en de werkelijkheid

Wat die nieuwe campagne betreft, is het zaak om binnen de missie op zoek te gaan naar aanknopingspunten voor een werkgeverspositionering en een vertaling in proposities die afgestemd zijn op specifieke doelgroepen. Dat daarbij een belangrijke rol zal zijn weggelegd voor het benadrukken van de inhoud van het werk, ligt voor de hand. “Het algemeen belang” of “maatschappelijke releventie” zijn zulke containerbegrippen dat geen hond er z’n bed voor uitkomt. Veel mensen hebben bovendien totaal geen idee wat je nou doet, bij die overheid en tegelijk blijkt dat uiteindelijk de concrete taken van een baan potentií«le sollicitanten over de streep trekken. Alle aanleiding dus om heel duidelijk te zijn over die inhoud.

Maar er ligt wel gevaar op de loer. Uit de Quickscan Personeels- en Mobiliteitsonderzoek blijkt dat het aspect “˜Inhoud van het werk’ voor 88% van de ondervraagden weliswaar reden is om voor een baan bij de Rijksoverheid te kiezen – maar dat het voor 74% óók een reden om weer te vertrekken. Bijna ex aequo met “Onvrede met de manier waarop de organisatie bestuurd wordt”, is dat de belangrijkste reden voor vertrek.

En laten we eerlijk zijn: een groot deel van het werk bij de Rijksoverheid is – om het zacht uit te drukken – niet altijd spannend, uitdagend of hemelbestormend. Werken bij de Rijksoverheid betekent ook: dag in dag uit, in alle bescheidenheid zorgen dat de zaken geregeld zijn en daar geen schouderklopje voor verwachten. Van de overheid wordt verwacht dat ze ervoor zorgt dat de dingen onmerkbaar en onzichtbaar goed verlopen; pas als het fout gaat, wordt de aandacht erop gevestigd. Een niet-veroordeelde crimineel is voorpaginanieuws; de 999 wel-veroordeelde criminelen zie je alleen terug in de statistieken van het CBS. Dat betekent niet dat het werk niet zinvol of bevredigend kan zijn of geen appí¨l doet op professionaliteit of ambitie. Maar het kan dus ook gewoon – tja, saai zijn. Net als elke andere baan. En dat is helemaal niet erg. Wees er alleen duidelijk over.


Delen

2 comments on “AMC: Werken bij het Rijk of werven voor het Rijk (4)

  1. Pingback: Tweets die vermelden AMC: Werken bij het Rijk of werven voor het Rijk (4) | HI-RE Interim Blog -- Topsy.com

  2. Neal25Eileen

    Every body remembers that today’s life seems to be not very cheap, nevertheless we require money for different things and not every one earns enough money. So to receive fast personal loans and bank loan should be a proper way out.

Comments are closed.