Evenementen: Programma Performa 2010

Delen

Dit jaar zal de Performa plaatsvinden op woensdag 13 oktober en donderdag 14 oktober. Naast 8 dagdeelcongressen, vinden er dit jaar ook twee dagevenementen plaats. Woensdag 13 oktober staat in het teken van de HRD-professional (HRD in vogelvlucht, de bijenkorf) en donderdag 14 oktober is meer gericht op de ambitieuze HR-manager (HRM in vogelvlucht).
De dagdeelcongressen behandelen een actueel thema binnen HR(D) zoals Belonen, Inzetbaarheid en vitaliteit, Coaching, Outplacement, Opleiden en Leren, Reorganisatie en Ontslag, De effectiviteit van HR en Leiderschap.

Dagevenementen

HRD in vogelvlucht, De Bijenkorf

Speciaal voor HRD-ers die bij willen blijven organiseert Performa samen met EMC en Kessels & Smit op 13 oktober De Bijenkorf, een speciaal event met als centrale thema vergrijzing en ontgroening. Een dag boordevol workshops waarbij de inzet van nieuwe media niet wordt geschuwd, met als doel de deelnemers up to date te brengen van de nieuwste ontwikkelingen, inzichten en trends. Ric de Rooij, plaatsvervangend Secretaris Generaal van het ministerie van SZW, geeft een inleiding op het centrale thema. Daarna kunt u kiezen welke workshops u wilt volgen. De dag wordt afgesloten met een plenaire sessie waarin de deelnemers de resultaten van een dag hard werken met elkaar delen.
Workshopleiders zijn Ria van ’t Klooster, directeur Schoevers; Margriet Snellen, Consultant CINOP en Kenniscentrum EVC; Thijs Edelkoort, senior consultant AT Osborne; Isolde van Roekel, adviesbureau Kolkhuis Tanke; Tjip de Jong, Kessels & Smit; Stephan Obdeijn, EMC.

HRM in vogelvlucht

Op 14 oktober organiseert Performa samen met Berenschot een speciaal event voor de ambitieuze HR Manager. HRM in vogelvlucht is een tour d’horizon van het brede HR-werkveld. Het programma voltrekt zich onder leiding van dagvoorzitter Ber Damen in hoog tempo aan het oog en oor van de deelnemers en neemt u mee in een roller coaster langs nieuwe managementtheorieí«n, trends en ontwikkelingen. Het programma bestaat uit vier verdiepingsblokken waarin de belangrijkste nieuwe HR-inzichten worden uitgediept: HR-Strategie, Sociale Innovatie, Het Nieuwe werken en Talent Management. Deze blokken worden afgewisseld met nieuwsflitsen waarin u in 15 minuten een update krijgt van de trends binnen Performance en Beloning, Werving & Selectie, Competentiemanagement, Leeftijdbewust HR en Employment Process Outsourcing. Deze dag voegt een nieuwe dimensie toe aan uw functie en met al deze nieuwe strategieí«n en inzichten kunt u de weerbarstige werkelijkheid weer me tegemoet treden.
Dagvoorzitter: Ber Damen, HR-directeur Berenschot. Sprekers: Kilian Wawoe,zelfstandig human resources consultant; Ludwig Hoeksema, management consultant Berenschot; Frank Roders, directeur Compagnon; Ton de Korte, directeur NCSI; Menno Buntjes, directeur P&O Advies SNS Reaal; Ber Damen, HR-directeur Berenschot.

Dagdeelcongressen

Belonen op maat: dynamische arbeidsvoorwaarden in een turbulente markt

Hoe moeten HR-managers omgaan met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Door de toenemende vergrijzing, de flexibilisering van de arbeidsmarkt, het verschuiven van fulltime naar parttime en het aantrekken van de economie zal de krapte op de arbeidmarkt snel weer toenemen. Als tweede ontwikkeling zien we dat door de economische crisis de focus van veel organisaties de afgelopen jaren is gericht op kostenreductie. Deze twee ontwikkelingen zullen van grote invloed zijn op het te voeren HR-beleid in uw organisatie. Flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden kan hierbij een adequaat instrument zijn. Tijdens dit congres wordt ingegaan op hoe u uw beleid kunt aanpassen aan de turbulente markt door middel van arbeidsvoorwaarden- en beloningsbeleid.
13 oktober van 10.00 – 12.30 uur. Dagvoorzitter: Joep Bolweg, directeur Berenschot HRM groep en hoogleraar HRM aan de PGO/MC van de VU. Sprekers: onder andere Dr. Kilian Wawoe, Human Resources Consultant en onlangs gepromoveerd op beloningsstrategieí«n in de financií«le sector.

Inzetbaarheid en vitaliteit: naar een toekomstgericht personeelsbeleid

Nederland vergrijst en ontgroent in hoog tempo en door de krapte die op de arbeidsmarkt ontstaat is het onvermijdelijk dat werknemers langer moeten doorwerken. Dat betekent dat u nu al moet gaan nadenken over een samenhangend inzetbaarheidsbeleid. U zult rekening moeten houden met de specifieke omstandigheden, inzetbaarheid en behoeften van werknemers in de verschillende fases van hun loopbaan en die te laten aansluiten bij de organisatieontwikkeling en organisatiedoelstellingen.
13 oktober 10.00 – 12.30 uur. Dagvoorzitter: Jo Weerts. Sprekers: Jan van de Hoogen, senior adviseur Arbeid en Organisatie bij Arbo Unie en Kees Wolde, lid van de Raad van Bestuur van het Elkerliek Ziekenhuis.

Het functioneel inzetten van coaching: van ad hoc naar een structureel coachingsbeleid

Coaching – persoonlijke begeleiding – is een belangrijk instrument dat in toenemende mate wordt ingezet. Meestal op ad hoc basis. Het inzetten van coaching in de vorm van één-op-één begeleiding kan bijzonder effectief zijn, mits goed toegepast. Door coaching structureel in te zetten als ontwikkelingstool voor de medewerkers wordt coaching onderdeel van het strategisch HR-beleid. Tijdens dit congres wordt ingegaan hoe u coaching in uw HR-beleid kunt implementeren en welke voordelen dit oplevert.
13 oktober, 13.30 – 16.00 uur. Dagvoorzitter: Paul Esveld, directeur Cedeo. Sprekers: Anje-Marijcke van Boxtel, Director Schouten & Nelissen Coaching; Esther Dunning, HR-Directeur bij Informaat; Margreet Steenbrink bestuurslid Nederlandse Orde van Beroepscoaches; Alexander Waringa, Onderzoeker “Effectiviteit van Coaching”, Departement Personeelswetenschappen, Universiteit van Tilburg.

De rol van HR bij outplacement

We lezen nog steeds berichten in de krant dat organisaties noodgedwongen moeten reorganiseren. Dat betekent afscheid nemen van een of meer werknemers, al dan niet met een Sociaal Plan. De laatste jaren is het uitgangspunt “van werk naar werk“ steeds meer centraal komen te staan. Dat kan op vele manieren ingevuld worden. Een outplacementtraject om de werknemer te begeleiden bij het vinden van ander betaald werk is daarvan een steeds meer gekozen voorbeeld. Het inzetten van outplacement kan de werkgever vele hoofdbrekens, conflicten en kosten besparen. De centrale vraag van dit congres is wat uw rol als hr-manager is bij outplacement. U kunt outplacementtrajecten volledig uitbesteden, u kunt het ook helemaal zelf doen, maar er bestaan vele tussenvormen. Er zijn verschillende manieren om outplacement aan te pakken. U krijgt antwoord op uw vraag welke manier voor u en uw organisatie de meest passende is en wat de voordelen en nadelen zijn van d aanpak.
13 oktober, 13.30 – 16.00 uur. Dagvoorzitter: Otto Genee, directeur NOBOL. Sprekers: Frank Thewessem, operationeel directeur Randstad HR Solutions; Nederlandse Spoorwegen.

Waarde van leren: Is strategisch HR een toekomstdroom of realiteit?

Organisaties zijn nog steeds niet in staat om het rendement te bepalen van competentie- en performancemanagement. Door het gebrek aan resultaat ontbreekt de link tussen HR en Finance, waardoor de meeste HR managers niet op strategisch niveau mee kunnen praten. Opleiders spelen hierin een belangrijke rol. Hun focus ligt bij didactisch verantwoord opleiden in plaats van het rendement ervan. Opleiders kunnen dan ook niet aantonen tot welke competentieverbetering hun opleidingen leiden. Zowel opleiders als organisaties zijn volop in beweging. Wat is de stand van zaken? Zijn er mooie voorbeelden van hoe het wél moet? Wat kunnen we leren van andere branches? Door deze interactieve bijeenkomst met presentaties van experts, reacties van klanten en een plenair Lagerhuisdebat bent u weer helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en inzichten.
14 oktober, 10.00 – 12.30 uur. Dagvoorzitter: Han Nichting, Directeur P&O Ministerie van VROM en voorzitter NVO2. Sprekers Klaas Toes, directeur en mede-eigenaar Gooiconsult; Clemens Spoorenberg, adjunctdirecteur NIBESVV; Richard van Ooijen, Performance Consultant SBK Advies.

Reorganisatie & Ontslag: the do’s en dont’s voor P&O’ers

Reorganisaties hebben een grote impact op werknemers en het functioneren van organisaties als geheel. De vraag is hoe u binnen de juridische randvoorwaarden de benodigde processen zo effectief en zorgvuldig mogelijk kunt vormgeven. Wanneer heeft u een “˜reorganisatiecase’? Met welke recente regelgeving en rechtspraak moet u rekening houden? Hoe behoudt u de menselijke maat bij ontwerp en uitvoering van de reorganisatie? Kom naar het congres Personeelsmanagement voor de antwoorden!
14 oktober, van 10.00 – 12.30 uur. Dagvoorzitter: Arthur Hol, Directeur HRM College & arbeidsrechtadvocaat. Sprekers: Michiel Vergouwen, partner De Koning Vergouwen Advocaten, Ilse van Deurzen, interim HR manager bedrijfsleven, zorg & overheid.

De effectiviteit van HR in de organisatie: meten en evalueren van de HR-bijdrage

In de huidige economisch moeilijke tijd ontsnapt ook de HR-manager er niet aan de meerwaarde van zijn afdeling voor de organisatie aan te tonen. Maar hoe toon je de meerwaarde aan en hoe meet je dat? Weet u bijvoorbeeld welke competenties van HR managers de meeste impact hebben op het functioneren van de organisatie? Vind de antwoorden tijdens dit congres.
14 oktober, 13.30 – 16.00 uur. Dagvoorzitter: Luk Smeyers, iNostix. Sprekers: Karin Sanders, professor Arbeid- en Organisatie Psychologie aan de Universiteit Twente; Luk Smeyeers. Donderdag 14 oktober, 13.30 – 16.00 uur.

Leiderschap in verandering

De omgeving van organisaties verandert en dat heeft invloed op de manier waarop veranderingen in organisaties verlopen. De economische crisis speelt hier natuurlijk parten, maar ook de manier waarop naar werk wordt gekeken lijkt te veranderen. Oude paradigma’s worden ingeruild voor nieuwe manieren van werken. Wat is de invloed hiervan op leiden van en leiderschap in organisaties?
14 oktober, 13.30 – 16.00 uur. Dagvoorzitters: Lidewey van der Sluis (Nyenrode Business Universiteit) en Jolanda Botke (Bureau Zuidema). Sprekers: Glenn van der Burg, kwartiermaker MVO Nederland; Marije Koets, Hans Tonjann en Jeroen Beentjes, directie Vitae; Maartje Loomans, Etienne Mulders en Qi Zhang, winnaars Young Professional of the Year 2010; Manfred van Doorn, eigenaar Plannensmederij.

Performa, de grootste HR-vakbeurs van Nederland

Op Performa kunt u ook dit jaar weer een dagje vakinhoudelijk bijtanken. Voor een zeer lage prijs. Als u zich nu inschrijft voor een van de congressen, kan uw korting oplopen tot maar liefst 100 euro. U betaalt dan geen 195 euro, maar slechts 95 euro voor een dagdeelcongres. U hebt de keuze uit wel tien congressen. Aarzel niet en schrijft u zich vandaag nog in, want onder de eerste 250 inschrijvers verloot Performa twee iPads.

De congressen zijn bedoeld voor HR-directeuren, HR- en HRD-managers, bestuurders en commissarissen, organisatieadviseurs en –consultants, deskundigen arbeidsverhoudingen, compensation en benefits specialisten, coaches, loopbaanprofessionals, trainers en lijn- en unitmanagers. Er zit vast wel een thema bij waar u zich mee bezig houdt of waar u zich in de nabije toekomst mee bezig gaat houden. Schrijf nu nog in en maak kans op zo’n fraaie iPad.

Hebt u zich overigens al ingeschreven voor gratis toegang tot de beurs? Vergeet dat niet te doen, anders betaalt u straks 25 euro bij de kassa. Registreren als beursbezoeker kan kosteloos.


Delen

1 comment on “Evenementen: Programma Performa 2010

  1. Pingback: Tweets die vermelden Evenementen: Programma Performa 2010 | HI-RE Interim Blog -- Topsy.com

Comments are closed.