Arbeidsmarkt: Arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid reorganiseren

Delen

Wanneer zaken binnen bedrijven niet goed verlopen, wordt er gereorganiseerd. Als de kosten te hoog oplopen en de opbrengsten achterblijven, heeft een bedrijf geen bestaansrecht. Zijn de bedrijfsprocessen inefficií«nt ingericht, dan kan een bedrijf niet functioneren. Datzelfde geldt voor de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Waarom durven we in Nederland dan daarin niet te reorganiseren?

Arbeidsmarkt loopt vast

In mijn vorige twee columns (Personeelstekort slaat toe in Nederland en Uw reacties op personeelstekort slaat toe in Nederland) heb ik beschreven hoe we in Nederland in sneltreinvaart af stevenen op een groot en structureel tekort aan arbeidskrachten. Vandaag de dag doen deze tekorten zich zelfs al voor. Wanneer we niet nu al gaan reorganiseren in het arbeidsmarktbeleid staan we binnen uiterlijk 5 jaar voor onoplosbare problemen.

Sociale zekerheid is onbetaalbaar

Ons huidige stelsel van sociale voorzieningen voor niet werkenden is onbetaalbaar geworden. Niet alleen door de hoogte van de bedragen die nodig zijn om uitkeringen tekunnen betalen. Vooral ook de uitvoeringskosten rijzen de pan uit.

De Wet SUWI (Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen) is een papieren gedrocht, waarin alle zaken rond WW, Wajong, WAO/WIA, WWB, WSW, etc. geregeld zijn. Ook de instanties die voor de uitvoering daarvan zorg dragen zijn daarin benoemd en geregeld.

SUWI regelt ook de re-í¯ntegratie van werklozen en arbeidsongeschikten. Hoe pijnlijk hebben we dit jaar niet moeten ervaren dat er domweg geen geld meer is om in de rest van 2010 nog re-integratie te kunnen betalen.

Ingrijpend reorganiseren

De ruimte in deze column is te beperkt om een volledig en gedetailleerd reorganisatieplante schrijven. Toch zijn er een aantal aspecten dat zeker aan de orde dient te komen. Politiek gezien is reorganisatie van de arbeidsmarkt en sociale zekerheid geen aantrekkelijk onderwerp voor politieke partijen. Bang als zij zijn daardoor stemmen te verliezen tijdens verkiezingen. Dus beperken zij zich tot fragmentarische maatregelen. Korten duur WW, AOW leeftijd verhogen, flexibilisering van het ontslagrecht. Maar daarmee komen we er niet. Erger nog, het lost niets op en maakt de problemen alleen maar groter. We zullen verder moeten gaan. En dat hoeft helemaal geen asociale effecten te hebben. Het hoeft ook zeker niet te leiden tot een ongenuanceerde privatisering.

Duidelijkheid en samenhang

Om te beginnen moeten we de Wet SUWI sterk vereenvoudigen en het aantal uitvoeringsinstanties drastisch verminderen; zo niet, geheel opnieuw inrichten. De politiek in Den Haag heeft de beweging al gemaakt dat gemeenten laat opdraaien voor de kosten vanmaatschappelijke problemen. Laten we die weg gedegen en meer gestructureerd inslaan.

Arbeidsontwikkeling

Wanneer we alle sociale uitkeringen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid tot één uitvoeringswet maken en de verantwoordelijkheid, regie en uitvoering daarvan onderbrengen bij de gemeenten, ontstaat er een lokaal en regionaal overzichtelijke situatie.

De gemeenten moeten verplicht worden de huidige Wsw bedrijven binnen uiterlijk een jaar te hebben omgebouwd naar arbeidsontwikkelingbedrijven voor alle doelgroepen binnen de arbeidsmarkt; laag en hoog opgeleid, werkloos en arbeidsongeschikt. De arbeidsontwikkelingbedrijven worden resultaat verplicht in het opleiden, trainen, en plaatsen van niet werkenden in de reguliere arbeidsmarkt.

UWV heeft slechts nog de verantwoordelijkheid voor de toetsing, toekenning en uitvoering van de 1 jaar durende WW. De grote besparingen die hieruit voortvloeien komen ten goede aan arbeidsontwikkeling. Zo ook de gelden voor re-integratie, waarvoor de arbeidsontwikkelingbedrijven niet alleen verantwoordelijk worden, maar ook de uitvoering op zich nemen.

Subsidies en fiscale voordelen voor werkgevers worden ook door deze regionale arbeidsontwikkelingbedrijven geregeld. Dan kan de werkgever doen wat hij moet doen; ondernemen, terwijl hij ervan verzekerd is dat hij alle subsidies verkrijgt waar recht op bestaat.

Het vervolg

In mijn volgende columns zal ik meer ideeí«n beschrijven die de reorganisatie van arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid tot een efficií«nte, betaalbare en sociaalverantwoorde actie maken.


Delen

1 comment on “Arbeidsmarkt: Arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid reorganiseren

  1. Pingback: Tweets die vermelden Arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid reorganiseren | HI-RE Interim Blog -- Topsy.com

Comments are closed.