Onderzoek: Rol communicatie steeds belangrijker

Delen

Bijna driekwart van de communicatieprofessionals vindt dat zijn eigen rol belanrijker is geworden sinds de economische crisis. Dit blijkt uit de jaarlijkse Europese Communicatiemonitor van The European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA) en de Europse organisatie van communicatie directeuren EACD.

Aan dit onderzoek deden 1955 communicatieprofessionals uit 46 verschillende landen mee. Het internationale onderzoek is, in samenwerking met het tijdschrift Communication Director en Grayling, voor het vierde jaar uitgevoerd.

Wat zijn de resultaten van dit onderzoek?

Niet alleen hebben de respondenten hun eigen rol en de gehele rol van communicatie belangrijker zien worden maar ook zien zij een sterk toenemende rol voor online media. Hierbij geven zij echter wel toe dat ze de basis hiervoor nog niet hebben gelegd.

Al is de rol van communicatie belangrijker geworden, meer geld is er niet bijgekomen. 37 procent heeft zijn budget zien slinken terwijl 22 procent een groter budget heeft gekregen. Zodra er een duidelijke focus is op het verbinden van communicatieactiviteiten met andere bedrijfprocessen – naast het bouwen aan beeldvorming en reputatiemanagement – leidt dat er toe dat er meer budget beschikbaar komt voor communicatie.

De tevredenheid van de communicatieprofessionals over hun werk is groot. 69 procent is tevreden over zijn werk. Met 75 procent zijn de Oost-Europese communicatieprofessionals het meest tevreden over hun werk. Zuid-Europese communicatieprofessionals zijn minder tevreden. Daar zegt 57 procent tevreden te zijn over hun werk. Carriéremogelijkheden en salarissen worden als beperkt ervaren.

Social media en communicatie

De communicatieprofessionals zien een toenemende rol van online media. 45 procent van de ondervraagden geeft aan dat online communities belangrijk zijn, gevolgd door Twitter met 26 procent en Wiki’s met 17 procent en zijn ze positief over de toekomst van de sociale platforms, waarbij vooral van online video nog veel wordt verwacht.

Veel van de respondenten geven het belang van online media toe maar hebben voor het gebruik ervan nog geen basis gelegd en is er weinig gedaan aan bijvoorbeeld social media richtlijnen.

Bekijk alle resultaten op www.communicationmonitor.eu


Delen

1 comment on “Onderzoek: Rol communicatie steeds belangrijker

  1. Pingback: Tweets die vermelden Rol communicatie steeds belangrijker | HI-RE Interim Blog -- Topsy.com

Comments are closed.