Arbeidsmarkt: Uw reacties op: Personeelstekort slaat toe in Nederland.

Delen

Mijn vorige column over de onvermijdelijke personeelstekorten die ons te wachten staan in Nederland is door u veel gelezen. Ik had u gevraagd wat uw visie op dit onderwerp is. Uit uw reacties, die ik met dank heb ontvangen, behandel ik drie hoofdlijnen in deze column.

1: Dan gaat het toch over de totale beroepsbevolking?
Onder deze noemer blijkt dat sommige mensen wat geschrokken zijn. Ziet onze arbeidsmarkt er binnenkort werkelijk zo somber uit?

Het antwoord op deze vraag zal vooral gekleurd worden door de manier waarop bedrijven, instellingen, sociale partners, en de politiek, zullen anticiperen. En zeker ook door het moment waarop zij met dit onderwerp daadwerkelijk aan de slag gaan. Ingegeven door de huidige economische situatie lijkt de aandacht toch vooral te zijn gericht op de dag van vandaag. Toekomst visie wordt in de politiek weliswaar met de mond beleden, maar de praktische invulling is onduidelijk. Uitroepen dat “we” voor werkgelegenheid gaan zorgen, kan iedereen. Concreet maken hoe dit te bereiken is van een heel andere orde.

In sommige beroepsgroepen zal het tekort minder zijn dan in andere, maar grosso modo vliegen we in Nederland in sneltreinvaart af op een groot probleem binnen de arbeidsmarkt. Wanneer ik de signalen, onder andere in de media volg, gaan de tekorten zich inderdaad onder de gehele beroepsbevolking afspelen.

2. Ondanks mijn ervaring kom ik niet bod bij sollicitaties!
Dit is een schrijnende hoofdlijn in uw reacties. Ik denk dat iedereen van u, zelf of in uw directe omgeving, de voorbeelden wel kent. Te beginnen met de 50 plussers die veel ervaring hebben en dan toch niet aan het werk komen. Natuurlijk spelen daar de bekende vooroordelen: “ze zijn te duur, niet productief genoeg, en een groot risico op ziekteverzuim”, een grote rol.

Wat misschien nog pijnlijker is, zijn de mensen die hun kennis en ervaringsniveau niet door scholing maar juist in de praktijk hebben opgedaan. Een ervaren manager schrijft: “De bemiddelaar zegt dat de opdrachtgever geen zekerheid heeft of ik als kandidaat wel capabel ben omdat de studie niet is afgerond. Toch heb ik op directie niveau succesvol gewerkt”.

Algemeen blijkt dat deze groep de moed niet wil verliezen, maar zegt wel in toenemende mate gefrustreerd te raken, te zijn, over wat wordt genoemd de tunnelvisie die in de arbeidsmarkt over hen bestaat als kandidaten.

Ik ben er met deze groep van overtuigd, dat deze kandidaten een nadrukkelijke meerwaarde hebben voor werkgevers. Ik ben er ook van overtuigd dat alleen een diploma geen garantie voor succes is. Deze groep kandidaten kent het klappen van de zweep, is niet per definitie star of niet toekomst gericht. En vaak zijn zij door de combinatie van werk- en levenservaring uitstekende coaches voor de onervaren, wel afgestuurde jonge collega’s.

3. Initiatieven
Er zijn diverse initiatieven gaande op kleine, soms regionale, schaal. Bemiddeling van doorgewinterde gepensioneerden/vutters, samenwerking tussen Wsw bedrijven met werkgevers in de scholing en uitwisseling van mensen vanuit de Wsw, bemiddeling van “uitgewerkte” ondernemers en managers voor ondersteuning en kennisoverdracht aan nieuwe ondernemers en jonge managers. Het zijn slechts drie voorbeelden, maar wel heel belangrijke initiatieven.

Het algemene beeld:
Ondanks de diverse publicaties in de (HRM) vakbladen, lijkt dit onderwerp in Nederland nog niet in die mate te leven, of die aandacht te krijgen, die het zou moeten krijgen. Juist nú is het van het grootste belang dat werkgevers, sociale partners en politiek zich nadrukkelijker uitspreken over hoe zij zich gaan opstellen en welke concrete acties zij gaan ondernemen om onze arbeidsmarkt op een hoogwaardig niveau te brengen en te houden.

Mijn visie:
In mijn volgende column zal ik u inzicht geven op mijn visie op dit arbeidsmarkt(politieke) vraagstuk. In ieder geval moeten we deze materie als een vraagstuk gaan behandelen en er de uitdaging in zien tot antwoorden te komen. Een tipje van sluier alvast: Op weg naar het komende najaar werk ik aan een interactieve presentatie voor werkgevers over hoe als bedrijf of instelling actief en structureel op dit onderwerp te anticiperen.

* Wilt u reageren, stuur mij uw reactie per email naar info@simonstoltz.nl.


Delen

2 comments on “Arbeidsmarkt: Uw reacties op: Personeelstekort slaat toe in Nederland.

  1. Pingback: Tweets die vermelden Uw reacties op: Personeelstekort slaat toe in Nederland. | HI-RE Interim Blog -- Topsy.com

  2. Pingback: Arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid reorganiseren | HI-RE Interim Blog

Comments are closed.