HRM: HRM and the “F”-word!

Delen

Nee, ik ga niet schelden of grove taal gebruiken. Het “F”-woord in HRM heeft verschillende POSITIEVE betekenissen. Je leest en hoort het in de media, in gesprekken met collega’s en gewoon op straat. Het “F”-woord is heel gewoon, geldt voor iedereen en daagt je uit. Helaas wil niet iedereen er iets mee doen. Het “F”-woord is ……………

De bekende TV-kok Gordon Ramsay gebruikt in zijn kookprogramma regelmatig een term dat begint met een “f”, maar dat herhaalt hij zo vaak dat de term aan kracht verliest. Het effect van een sterke term zit in de kracht van het woord, het gebruik en de reikwijdte van het woord.

Ik bedoel met het “F”-woord voor HRM: FIT!

Kracht

F staat voor Fit en Flexibel. Het verbindt de termen “Passend bij” en “Vitaliteit“. Met het begrip FIT kan je zowel de verbinding of afstemming bedoelen als een gezonde en buigzame status. De kracht van het woord fit zit in de term van 3 letters die zowel hardheid combineert met een zachtheid.

Gebruik

Het Fit-woord kan je gebruiken op verschillende niveau’s in diverse situaties. Je kan spreken over een fit bedrijf als je een organisatie wil beschrijven wat effectief en adequaat in speelt op de markt. Of een fitte medewerker als je niet alleen denkt aan de gezondheid van het personeel, maar ook of het (de komende jaren) mee kan ontwikkelen in het bedrijf. Wanneer je het FIT-woord gebruikt geeft dat mogelijk om een uitspraak te doen over zakelijkheid en menselijkheid.

Reikwijdte

Je kan het Fit-woord ook gebruiken voor beleid: Dan praat je meer over een abstracte afstemming van ideeí«n en visies. Er bestaan verschillende soorten Fit’s:
De Omgevingsfit is de (mis)fit die ontstaat als je kijkt naar ontwikkelingen in de politiek, de economie, de technologie of de sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland, Europa of de wereld.

Heb je enig idee hoe de omgeving in de laatste 50 jaar is veranderd?

Een Strategische fit komt naar voren als je bewust afstemt op deze ontwikkelingen in de mark. Wat voor soort bedrijf zijn we, wat zijn onze doelen en hoe gaan we dat bereiken. Lees het boek “DOEN” van Ben Tiggelaar maar eens.

De Organisatiefit wordt duidelijk als je de organisatie onderzoek in haar harde en zachte kanten. Klopt dit met de omgeving en de gekozen stratiegie? Vormt het één geheel? Zijn we goed bezig?

Door een beetje navelstaren kom je uiteindelijk tot de Interne (mis)fit. Hoe doen wij dat hier? Is ons beleid ok? Passen de instrumenten bij elkaar? Welke rol speelt HR hierin? En -niet onbelangrijk- bereiken we hiermee wat we graag willen?

Tenslotte is er de Persoon-Job (P-J) en de Persoon-Organisatie (P-O) fit. De P-O fit zegt iets over de functionaris. Past deze persoon bij zijn/haar baan? Heeft ze de juiste competenties, skills, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden om het werk goed te doen? De P-O fit ontstaat als een medewerker over die competenties beschikt die passen bij de (visie en strategie) van de organisatie. Vooral bij waardegericht management komt de P-O fit sterker naar voren dan de P-J fit.


Wat kan HRM hiermee?

De vaste lezers van mijn blog weten al wat er in de volgende alinea aan de orde komt: AVAfit! Dat klopt. En dat is niet toevallig. Het AVAfit denken gaat uit van de visie dat de omgeving veel meer invloed op ons heeft dan we denken. Het creí«ert kansen maar vormt ook bedreigingen. Wanneer een organisatie hier bewust mee omgaat ontstaat er een fitte, flexibele en vitale organisatie.

Maar er is meer.

Het AVAfit denken is niet alleen geschikt voor directie, management of HRM-ers, maar ook voor medewerkers. Iedereen maakt elke dag een afweging of hij/zij goed bezig is om de gestelde doelen te bereiken en wat er nog voor mogelijkheden zijn. Afstemming op persoonsniveau is daarom van groot belang.

Wat kan u daarmee?

Hier komt mijn opmerking om de hoek kijken “Helaas wil niet iedereen er iets mee doen“. Niemand zit te wachten op starre, passieve en vastgeroeste mensen (in denken en doen). Iedereen zoekt flexibele en fitte medewerkers. We willen het liefst ook allemaal fit, flexibel en vitaal zijn, maar ik kom er toch nog vaak heel veel tegen die nog nooit hebben nagedacht waarom ze nu juist bij dit bedrijf werken….. Dat zegt genoeg.

Met de AVAfit scan krijgt u inzicht en overzicht in de chaos. Het creí«ert voor u een dashboard aan parameters, waarop de organisatie kan sturen in deze dynamische tijden. Maar het geeft u ook aanknopingspunten om de P-J en de P-O fit eens grondig onder de loep te nemen.

Onze uitdaging aan u luidt:
Durft u het aan om het “F”-word met uw medewerkers te bespreken?


Delen

About Esmeralda de Vries

Esmeralda de Vries is arbeidsmarkt-watcher en organisatie-socioloog. Met een technische en HRM achtergrond heeft zij vanuit haar bureau E. de Vries Personeelsadviezen een methode ontwikkeld voor strategisch HRM en werkONDERNEMERschap: het AVAfit model. AVA staat voor Afstemming in de Vraag náár en de Afstemming ín werk. Fit staat voor de fits en schakels er tussen. Deze systematiek maakt het mogelijk om stap voor stap strategisch HRM doelgericht te gebruiken. AVAfit is toepasbaar op persoonlijk, HRM, organisatorisch en branche niveau.

Momenteel verricht zij - als buitenpromovenda aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Twente - onderzoek naar de omgevingsinvloeden op (nieuwe) arbeidsverhoudingen en een fit SHRM.

Als onderzoeker, blogger en spreker is haar kernwoord "nieuwsgierigheid". Niet alleen speurt zij naar ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt en vertaalt deze naar praktische acties op de werkvloer, maar laat zij anderen ook nieuwsgierig worden naar de mogelijkheden die deze veranderingen bieden. In zowel gastcolleges op hogeschool en universiteit als (key-note) spreker slaat zij tijdsbruggen tussen alumni & studenten, oud & jong, profit & non-profit, werkgever&werknemer.

Emeralda maakt gebruik van nieuwe mogelijkheden zoals social media. Je kunt haar volgen op Twitter, LinkedIn, Facebook en www.avafit.com .

1 comment on “HRM: HRM and the “F”-word!

  1. Pingback: Tweets die vermelden HRM and the “F”-word! | HI-RE Interim Blog -- Topsy.com

Comments are closed.