AMC: Dit bericht gaat niet over diversiteit

Delen

Ehm… Dit bericht gaat wél over diversiteit… Maar ik wist niet zeker of een blog met “˜diversiteit’ in de titel nog wel gelezen wordt. Vandaar. Sorry daarvoor.

Diversiteit is jarenlang een hot item (geweest), al heb ik altijd moeite gehad met het feit dat het daarbij vooral ging om “˜hoogopgeleide allochtonen’. Als ik zelf een hoogopgeleide allochtoon was, zou het me in elk geval wel zo ongeveer de neus uitkomen, al die aandacht. En diversiteit is natuurlijk veel meer.

Afgelopen week gaf ik een workshop over het onderwerp “˜Doelgroepdenken en diversiteit’. Om het onderwerp wat breder te maken, had ik van te voren allemaal dingen bedacht die tot “˜diversiteit’ leiden: behalve autochtoon-allochtoon ook: man-vrouw, homo-hetero, gehandicapt-niet gehandicapt… En eentje die misschien wat minder voor de hand ligt, maar vermoedelijk – als alle voorspellers gelijk krijgen – óók tot “˜verschillen’ in organisatie gaat leiden: vast versus flexibel personeel. Deze laatste kon wel eens een onverwachte, maar bepalende vorm van diversiteit worden.

Soft vs. hard

Maar hoe je er ook naar kijkt, diversiteit heeft uiteindelijk niets te maken met allerlei met naam en toenaam benoemde tegenstellingen, maar alles met cultuur. Zoals Anton Zijderveld zegt: cultuur is een harde factor. Zeer bepalend voor de manier waarop gemeenschappen en organisaties functioneren. De cultuur geeft namelijk een interpretatiekader waardoor gebeurtenissen kunnen worden geordend in een zinvol geheel, zodat uiteindelijk de noodzaak tot het telkens maken van afwegingen bij reacties en beslissingen wordt teruggebracht. Cultuur fungeert zo min of meer als de menselijke tegenhanger van het dierlijke instinct.

In “˜diverse’ organisaties is de cultuur niet meer vanzelfsprekend. Eerlijk gezegd zie ik in een rap veranderende wereld niet zo snel een “˜nieuwe cultuur’ tot ontwikkeling komen; tenzij we “˜een veranderlijke cultuur’ als uitgangspunt nemen; wat zou betekenen dat we een groot deel van onze automatische reacties moeten gaan afleren. Dat lijkt me trouwens helemaal niet erg. Zeker met een groter aandeel tijdelijk, flexibel personeel – buitenstaanders zijn van oudsher notoire vragenstellers – leidt dat tot minder vanzelfsprekendheden en meer vraagtekens bij “˜dat doen we hier nu eenmaal zo’. En dat lijkt me dan weer een hele goede manier om levende, levenskrachtige en wendbare organisaties te krijgen.

Uitsmijter

Het is het dier dat aan de rand
van het gevaar terugspringt
terwijl de mens met zijn verstand
er elke keer weer instinct.

(John O’Mill)


Delen

About Annemarie Stel

Annemarie Stel is voorlichtingskundige en gedurende 22 jaar gepokt en gemazeld bij de Rijksoverheid, zowel bij ministeries als bij uitvoeringsorganisaties. Zij heeft een achtergrond in ICT en sinds 1992 in arbeidsmarktcommunicatie, als beleidsmedewerker, adviseur, coördinator en campagnemanager, als laatste van Werken bij het Rijk. Sinds 2007 adviseert ze onder de naam Wervingsvisie.nl organisaties over arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en recruitment.

 

Wervingsvisie.nl helpt je bij het bedenken wat je nodig hebt, bij het goed formuleren van de vraag en de mogelijke oplossingen. Het ontwikkelen van een arbeidsmarkt- of employer-brandingstrategie is immers een flinke klus, waarbij je het hoofd moet bieden aan veel ontwikkelingen en onderscheid moet maken tussen ‘best practices’, ‘hypes’ en ‘trends’

 

Meer informatie? Kijk op www.wervingsvisie.nl.

2 comments on “AMC: Dit bericht gaat niet over diversiteit

  1. Pingback: Tweets die vermelden Dit bericht gaat niet over diversiteit | HI-RE Interim Blog -- Topsy.com

  2. Pingback: Een baan verkopen aan een vrouw | HI-RE Interim Blog

Comments are closed.