HRM: The A-team

      1 reactie op HRM: The A-team
Delen

Op LinkedIn heb ik een speciale groep AVAfit. Hierin zitten deelnemers die zich interesseren voor het AVAfit model, graag willen meedenken,-kijken en discuseren. Onlangs kreeg ik van een deelnemer de opmerking:
Ik geloof dat de rol van HR steeds meer naar de strategie opschuift en dat de meer administratieve onderdelen ook (extern) kunnen worden ingekocht. Als recruitmentspecialist wil ik door deelname graag volgen wat er op het gebied van strategisch HRM gaat gebeuren.” Ik dacht aan het blokje “HR- rol, en kwam weer tot een nieuwe blog.

Ulrich typeert voor HR 4 rollen in ontwikkelfases:
1. de Administratieve expert
2. de Steun & Toeverlaat
3. de Veranderaar
4. de Strategische Partner.

Met het ontwikkelen van de organisatie zullen de rollen allen aanwezig zijn maar zal de nadruk in de fases 1 – 4 de belangrijkste taken geven.

Zo zal na de organisatie (management & personeel) bij een prima werkende P&O administratie en salarisadministratie vanzelf groeien naar een belangrijker wordende rol als Steun & Toeverlaat. Managers en medewerkers weten de weg en kennen de P&O-ers. Ze zullen hun vragen gaan stellen, etc. Dat betekent echter niet dat de rol van administratief expert niet meer belangrijk is. Als de organisatie echter nog verder ontwikkelt zal de vraag naar de veranderaar weer meer aanwezig zijn. Tenslotte komt dan de strategische partner prominent in beeld.

Inmiddels maak ik in organisaties een tweede ronde mee. Die beginnen weer met een prominente rol van administratieve expert als ze ook al strategische partner zijn. Er blijkt meer behoefte aan kengetallen, strategische planning, resultaatgericht werken, etc. Ook dan gaat HRM weer aan de slag in de rol van administratief expert. De cirkel begint weer aan een volgend niveau.

Het effect van de rol die HR heeft in uw organisatie hangt af van de macht en daadkracht van deze experts.
De functionarissen uit de Administratieve Expert zijn verankeraars en analisten ze richten zich op personeels- en salarisadministratie, verzuimmanagement en E-HRM.

De P&O-ers in de rol van Steun & Toeverlaat zijn teamplayers en helpers. Ze zijn verantwoordelijk voor personeelszorg en zijn praktijk- en mensgericht. Ze investeren in mensen, zorgen voor goede introductie, begeleiding bij functieverandering en goede functionerings- en beoordelingsgesprekken. Vergeet niet aandachtsvelden als werknemersverzekering, Arbo, subsidie, mediation, CAO en pensioen.

De Veranderaar zorgt voor implementatie bij veranderingsprocessen en het succesvol managen van de menselijke kant van het veranderingsproces. HRM is toekomst- en menstgericht. Het is een procesadviseur die zich bezig houdt met competentiemanagement, het lerend vermogen van de organisatie, management development, outplacement, loopbaanbegeleiding, W&S, assesment, beloning en waardering. De HRM-ers die hierbij passen zijn pioniers en netwerkers.

En de Strategische partner? Die is samen met het management bezig met het ontwikkelen van strategie en beleid. Ze zijn toekomst- en procesgericht. Ze houden zich vooral bezig met SHRM in de vorm van strategisch opleiden en – belonen, maar ook de afstemming van de strategie van de organisatie op intern en externe terreinen. HRM functionarissen zijn te typeren als presteerders en strategen.

Wat ziet en herkent u?
Wat voor HRM(team) heeft u in huis? En hebben ze de juiste rol? Pas het HR- beleid en de HR-instrumenten bij hun rol?


Delen

About Esmeralda de Vries

Esmeralda de Vries is arbeidsmarkt-watcher en organisatie-socioloog. Met een technische en HRM achtergrond heeft zij vanuit haar bureau E. de Vries Personeelsadviezen een methode ontwikkeld voor strategisch HRM en werkONDERNEMERschap: het AVAfit model. AVA staat voor Afstemming in de Vraag náár en de Afstemming ín werk. Fit staat voor de fits en schakels er tussen. Deze systematiek maakt het mogelijk om stap voor stap strategisch HRM doelgericht te gebruiken. AVAfit is toepasbaar op persoonlijk, HRM, organisatorisch en branche niveau.

Momenteel verricht zij - als buitenpromovenda aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Twente - onderzoek naar de omgevingsinvloeden op (nieuwe) arbeidsverhoudingen en een fit SHRM.

Als onderzoeker, blogger en spreker is haar kernwoord "nieuwsgierigheid". Niet alleen speurt zij naar ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt en vertaalt deze naar praktische acties op de werkvloer, maar laat zij anderen ook nieuwsgierig worden naar de mogelijkheden die deze veranderingen bieden. In zowel gastcolleges op hogeschool en universiteit als (key-note) spreker slaat zij tijdsbruggen tussen alumni & studenten, oud & jong, profit & non-profit, werkgever&werknemer.

Emeralda maakt gebruik van nieuwe mogelijkheden zoals social media. Je kunt haar volgen op Twitter, LinkedIn, Facebook en www.avafit.com .

1 comment on “HRM: The A-team

  1. Pingback: Tweets die vermelden The A-team | HI-RE Interim Blog -- Topsy.com

Comments are closed.