Arbeidmarkt: VVD: Werk, de blauwe motor

melk-de-witte-motor
Delen

Nog een weekje tot de verkiezingen van de Tweede Kamer op 9 juni aanstaande. Hoog tijd dus om eens te kijken wat de verschillende partijen willen met betrekking tot de arbeidsmarkt.

De VVD, koploper in de peilingen, wil orde op zaken. Althans dat pretendeert de naam van hun verkiezingscampagne.

Wat wil de VVD nog meer. ..

De VVD wil een dynamische arbeidsmarkt. Werken is namelijk niet alleen goed voor je inkomen, jezelf en je naaste omgeving, maar ook voor de economie en het leggen van sociale contacten. Door slecht beleid van de overheid staan er teveel mensen aan de zijlijn van de arbeidsmarkt. (ooooh, komt het door het slechte beleid van de overheid dat de werkloosheid toeneemt…. ik dacht dat het door de crsis kwam!). Iedereen die kan werken, moet werken. De overheid moet dan ook uitgaan van wat mensen nog wél kunnen in plaats van wat zij niet meer kunnen.

Indien je een beroep doet op een uitkering, dan betekent dat, volgens de VVD, dat de samenleving ook een tegenprestatie naar vermogen, mag vragen. “Wie werken kan, maar een werkgever nog onvoldoende te bieden heeft, moet zich aantoonbaar fulltime inzetten om zijn tekortkomingen weg te werken, zichzelf in voldoende mate te verbeteren en een baan te zoeken.”

Zachte heelmeesters

Goed nieuws van de VVD voor mensen die in de WW raken: Het UWV moet van de VVD verdwijnen als uitkeringsinstantie en de VVD wil de klap van werkloosheid voor je verzachten, want de VVD wil de WW-uitkering verhogen, maar de duur ervan verkorten. Zo komen mensen die hun baan verliezen niet onnodig in de problemen.

Is dit misschien per abuis overgenomen uit het verkiezingsprogramma van 2006, toen er op elke straathoek nog een berg banen te vinden was? Uit cijfers van het CBS blijkt misschien wel dat de werkloosheid voor het eerst sinds 2008 iets is afgenomen, maar het CBS zegt ook dat het ”nog te vroeg is om te spreken van een omslag in de ontwikkeling”.

Zo roept ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling(OESO) landen op maatregelen tegen langdurige werkloosheid te behouden, ondanks bezuinigingen die nodig zijn.

“De vele werklozen hebben erg weinig aan de opleving van de Europese economie de komende jaren. Vrijwel zeker gaan mensen, die al werk hebben, meer uren draaien in plaats van dat er banen bijkomen. De OESO voorziet een banenloze economische groei” ,zo bleek bij de presentatie van economische ramingen.

Jongeren en de arbeidsmarkt

Volgens de VVD moet er een uitbreiding komen van de mogelijkheden om jongeren tijdelijk aan te stellen. Jongeren krijgen nu de kans niet; Ondernemers nemen geen mensen aan, omdat ze wellicht geconfronteerd worden met dure en lange ontslagprocedures. Zo moet de kantonrechtersformule afgeschaft worden, evenals het CWI. Daarvoor in de plaats moet er een in de wet vastgelegde vaste ontslagvergoeding van 2 weken per gewerkt jaar komen, met een maximum van één jaarsalaris. Wel blijft de gang naar de rechter in bepaalde gevallen mogelijk.

Een beetje vreemde redenering. Ik geloof niet dat het aan de ontslagprocedures ligt, dat ondernemers jongeren niet aannemen, maar eerder aan de mismatch tussen datgene wat werkgevers willen (22 jaar, WO-niveau en 5 jaar ervaring) en de kwaliteit waarover de jongeren dan nog beschikken. Ook voortijdig schooluitval zullen je kansen op de arbeidsmarkt niet vergoten.

50+ en de arbeidsmarkt

De ouderen op de arbeidsmarkt hebben het moeilijk. Ze staan vaak ongewild aan de kant en komen moeilijk aan een baan, omdat ze te duur zijn. De VVD wil onder andere meer ruimte creí«ren voor werkgevers door 50+-ers te laten belonen naar toegevoegde waarde en niet langer naar leeftijd. Rigide CAO’s die dit belemmeren, moeten worden afgeschaft. Ook willen ze dat er meer mogelijkheden komen voor om-, bij- en nascholing. Een leven lang leren, moet ervoor zorgen dat mensen blijvend kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Betalen naar toegevoegde waarde? Wat klinkt dat akelig! Wie gaat bepalen wat jouw toegevoegde waarde is..? Gaan we onze oudere werknemers, met een schat aan kennis nu een plakkertje op het voorhoofd geven. “Deze werknemer heeft 10% toegevoegde waarde!” Is dat we willen?

De VVD wil orde op zaken stellen, maar op het gebied van de arbeidsmarkt zie ik ze dat echt niet doen.


Delen

1 comment on “Arbeidmarkt: VVD: Werk, de blauwe motor

  1. Pingback: Tweets die vermelden Werk, de blauwe motor | HI-RE Interim Blog -- Topsy.com

Comments are closed.