HRM: MKB ondernemers doen zichzelf tekort

Delen

Is het schaamte over het gebrek aan kennis van zaken? Mag de “vuile was” niet worden buiten gehangen? Overheerst het gevoel toch altijd aan het kortste eind te trekken tegen grotere partijen? Wat maakt dat er nog steeds zoveel MKB ondernemers hun kop in het zand steken en vervelende kwesties voor zich uit schuiven?

5 voor 12

Het is een bekend gegeven, dat er hulp wordt gezocht als het 5 voor 12 is. Er wordt gemakkelijk gedacht dat dreigende zaken “zo’n vaart niet zullen lopen”, totdat blijkt dat ze dat wel doen. In de vaste overtuiging dat men het recht aan zijn/haar kant heeft, wordt er lange tijd geprobeerd zelf zaken op te lossen. En dan ineens blijkt dat niet te werken.

Kleine kwesties worden grote, grimmige zaken

Meestal beginnen dit soort zaken als een kwestie die simpel op te lossen lijkt. Gaandeweg blijken de feiten dan toch fors lastiger te zijn en wordt er desondanks nog door gemodderd. Wanneer dan blijkt dat de zaken onhoudbaar zijn geworden, roept men deskundige hulp in. Een eenvoudige kleine kwestie is dan een grote zaak geworden die grimmig verloopt.

Praktijkvoorbeeld

Het door de verzekeraar aangewezen re-integratiebureau zendt de werkgever onregelmatig een verslagje toe over de stand van zaken in de begeleiding van een zieke werknemer. De werkgever vraagt zich wel af of de juiste aanpak wordt gevolgd. Hij gaat er maar van uit dat het bureau weet wat voor zijn bedrijf en zijn werknemer het beste is. Na twee jaar ziekte blijken er geen vorderingen te zijn, de werknemer kan niet terug in eigen functie, en de werkgever heeft geen andere functie aan te bieden. Bij de aanvraag ontslagvergunning blijken veel zaken niet geregeld. Zo is er geen actueel oordeel van de bedrijfsarts. En waarvan de werkgever dacht dat het re-integratieverslag zou zijn, bleek de eerste probleemanalyse. De aanvraag ontslagvergunning werd niet in behandeling genomen. De werkgever riep mijn hulp in, nadat er sindsdien bijna een jaar was verstreken.

Het gebeurt iedere MKB ondernemer een keer

De ondernemer uit het praktijkvoorbeeld is al jarenlang succesvol actief. Een kwestie als deze had hij echter nog nooit aan de hand gehad. Hij voelde zich dom, beschaamd, en tegelijk verongelijkt. Toch is het hem niet kwalijk te nemen. Nooit eerder had hij met deze materie te maken gehad. En zo zijn er vele voorbeelden te noemen van kwesties waarmee een MKB ondernemer voor het eerst wordt geconfronteerd.

Ondernemen is de hoofdzaak

De ondernemer uit het praktijkvoorbeeld zal nooit meer, gedurende bijna een jaar lang, onterecht loon doorbetalen aan een arbeidsongeschikte werknemer. Wat met relatief weinig inspanning en kosten te voorkomen was geweest, heeft hem nu onnodig veel geld gekost. Minstens zo belangrijk is, dat het hem fors belemmerde in zijn functioneren als ondernemer. De schade die hij daardoor heeft opgelopen, laat zich moeilijk berekenen. Daarin heeft hij zichzelf misschien wel het meest tekort gedaan, want ondernemen is toch de hoofdzaak.


Delen

1 comment on “HRM: MKB ondernemers doen zichzelf tekort

  1. Pingback: Tweets die vermelden MKB ondernemers doen zichzelf tekort | HI-RE Interim Blog -- Topsy.com

Comments are closed.