Column: Spoken bestaan (niet)

Delen

Het vereist wat ervaring om ze te herkennen, maar onlangs kwam ik er voor de zoveelste keer een tegen: een spookvacature. Een vacature waarvoor wervingsactiviteiten worden ondernomen, maar die feitelijk niet bestaat. Met als doel CV’s van potentií«le kandidaten te verwerven (detacheerders, uitzendbureaus en headhunters). Of als marketingactiviteit. Want met een bedrijf dat op zoek lijkt te zijn naar personeel, gaat het goed. Reclame als het ware. Misleidend?

Recent zijn hierover zowel in Nederland als in Belgií« kamervragen gesteld. In beide landen blijkt dat de spookvacatures veelvuldig worden geplaatst via het UWV Werkbedrijf en haar Belgische tegenhanger het VDAB. Minister Donner van Sociale Zaken erkent dat deze nepvacatures misleidend kunnen zijn. Maar dat dit niet altijd de opzet is van werkgevers. Hier slaat de minister naar mijn mening de plank mis. Indien er sprake is van het opbouwen van een bestand van potentií«le sollicitanten voor de invulling van toekomstige functies, is het juist de bedoeling om dit in de wervingsuiting duidelijk te maken. Het lokken van sollicitanten door het werven met een niet bestaande vacature is pure misleiding. Juist in een tijd waarin het aantal werkzoekenden toeneemt en de druk vanuit het UWV Werkbedrijf om sollicitatieactiviteiten te ondernemen groot is. Na zeer veel afwijzingen kan er zelfs blijvende emotionele schade en apathie ontstaan wanneer blijkt dat alle energie opgaat aan het solliciteren op niet bestaande vacatures.

Raak je als sollicitant in een “˜spookprocedure’ verzeild, dan kun je een klacht indienen bij de Commissie NVP Sollicitatiecode. Op grond van artikel 1 van de NVP Sollicitatiecode wordt de sollicitant namelijk deugdelijk en volledig geí¯nformeerd over de procedure, over de inhoud van de vacante functie en over de plaats in de organisatie. Ofwel het is voor de sollicitant duidelijk of er sprake is van een open sollicitatie of een sollicitatie naar een concrete functie. Omdat hier feitelijk sprake is van misleiding in een reclame-uiting zou het de moeite waard zijn om, naast de Commissie NVP Sollicitatiecode, een klacht in te dienen bij de Reclame Code Commissie. Dit reglement vermeldt namelijk dat zowel het aanbieden van als het vragen naar diensten onder de Reclame Code vallen. Het vragen naar de dienst van arbeid, in de vorm van een vacature, valt daar naar mijn mening ook onder. Bovendien kan en mag de Reclame Code Commissie in tegenstelling tot de Commissie NVP Sollicitatiecode uitspraken publiceren. Tot slot blijft er altijd de weg naar de kantonrechter open om, op basis van het BW, een claim in te dienen voor schade wegens misleidende reclame.

Het verplicht laten vermelden van het onderschrift “Hier is sprake van een spookvacature” is een illusie. Maar transparantie in vacature-uitingen blijft een nobel streven.

Deze column verscheen eerder in Personeelsbeleid van april 2010

De NVP Sollicitatiecode bevat basisregels die arbeidsorganisaties, bedrijfsleven en overheid, naar het oordeel van de NVP in acht behoren te nemen bij het werving- en selectieproces. De Commissie NVP Sollicitatiecode maakt zich sterk voor acceptatie en implementatie van deze Code. Ook neemt de Commissie publiekelijk standpunten in over onderwerpen op het gebied van werving en selectie, die
samenhangen met de Code. Kijk voor meer informatie over de NVP Sollicitatiecode en de Commissie op www.nvp-plaza.nl/sollicitatiecode.


Delen

About Kees Warmerdam

Ik ben Kees Warmerdam, Algemeen Directeur van BOB Opleiding, Training en Advies en oprichter van Malsen Advies.

Na een loopbaan van 30 jaar als Directeur Human Resources in de sectoren Openbaar Vervoer, Metaalindustrie, Chemische Industrie, Bouwnijverheid en Installatietechniek heb ik besloten om de opgedane kennis en ervaring via BOB Opleiding, Training en Advies beschikbaar te stellen voor een grotere groep van organisaties. Ik combineer een grote praktijkervaring met een solide theoretische achtergrond, waaronder een post- HBO opleiding Bedrijfskunde, de opleiding Master of Human Development in Organisations van de Rijksuniversiteit Groningen en een postacademische opleiding Talent & Organisatieontwikkeling.

Mijn drive ligt in het optimaal benutten van talenten van mensen ten dienste van de organisatie en het vormgeven aan de kernelementen van goed werkgeverschap. Ik help u te kijken door een andere bril naar de organisatie en medewerkers en laat u ontwikkelingen zien die u misschien nooit eerder hebt gezien: “ De kracht van talenten”.

1 comment on “Column: Spoken bestaan (niet)

  1. Pingback: Tweets die vermelden Spoken bestaan (niet) | HI-RE Interim Blog -- Topsy.com

Comments are closed.