Evenementen: Workshop NVP Sollicitatiecode

Delen

Op dinsdag 20 april is er door de leden van de commissie NVP Sollicitatiecode weer een workshop over de praktische toepassing van de code verzorgd. En uit het aantal aanmeldingen blijkt dat er bij veel organisaties vragen leven hoe zij moeten omgaan met sollicitanten en natuurlijk hoe sollicitanten zich dienen te gedragen in een sollicitatieprocedure.

Kortweg gaat het bij de NVP Sollicitatiecode om het transparante en zorgvuldige omgaan met elkaar. Er zijn bij solliciteren namelijk altijd twee partijen betrokken, namelijk de sollicitant en de arbeidsorganisatie. Beide hebben zij zo hun belangen en helaas lopen die niet altijd gelijk aan elkaar. Zo zijn er sollicitanten die duidelijk overgekwalificeerd zijn voor een functie maar, in verband met werkloosheid, toch belang hebben bij het verwerven van een baan. De arbeidsorganisatie heeft echter belang bij continuí¯teit in de functie. Is hier dan sprake van een geschikte match? In de praktijk blijkt dat er sollicitanten zijn die menen dat zij zich in zo’n geval tot de rechter kunnen wenden. Ik ben nieuwsgierig naar de mogelijke uitspraak.

Dan is daar ook nog de vraag welke informatie de sollicitant spontaan moet meedelen aan de potentií«le werkgever. Het gaat hier vooral om informatie waarvan hij of zij kan en moet weten dat die voor de beoordeling van de geschiktheid voor een functie van belang is. Het kan hier gaan over arbeidsongeschiktheid, een strafblad en in uitzonderlijke gevallen zelfs over zwangerschap. Blijkt achteraf dat deze informatie is achtergehouden dan volgt in de meeste gevallen rechtsgeldig ontslag.

Kortom er blijft voldoende behoefte bij recruiters en P&O-ers om de gedachten over wat wel en niet kan binnen de kaders van de wet en de gedragsnormen uit de NVP sollicitatiecode met elkaar te delen en te toetsen. Dit leidt in de workshop tot geanimeerde discussies, maar vooral het aanscherpen van de normen van goed werkgeverschap. Voor wie betrokken is hij sollicitatieprocedures is deze workshop eigenlijk een must. Een volgende workshop staat gepland op 25 mei a.s. in Breda. Aanmelden kan via www.nvp-plaza.nl


Delen

About Kees Warmerdam

Ik ben Kees Warmerdam, Algemeen Directeur van BOB Opleiding, Training en Advies en oprichter van Malsen Advies.

Na een loopbaan van 30 jaar als Directeur Human Resources in de sectoren Openbaar Vervoer, Metaalindustrie, Chemische Industrie, Bouwnijverheid en Installatietechniek heb ik besloten om de opgedane kennis en ervaring via BOB Opleiding, Training en Advies beschikbaar te stellen voor een grotere groep van organisaties. Ik combineer een grote praktijkervaring met een solide theoretische achtergrond, waaronder een post- HBO opleiding Bedrijfskunde, de opleiding Master of Human Development in Organisations van de Rijksuniversiteit Groningen en een postacademische opleiding Talent & Organisatieontwikkeling.

Mijn drive ligt in het optimaal benutten van talenten van mensen ten dienste van de organisatie en het vormgeven aan de kernelementen van goed werkgeverschap. Ik help u te kijken door een andere bril naar de organisatie en medewerkers en laat u ontwikkelingen zien die u misschien nooit eerder hebt gezien: “ De kracht van talenten”.

1 comment on “Evenementen: Workshop NVP Sollicitatiecode

  1. Pingback: Tweets die vermelden Workshop NVP Sollicitatiecode | HI-RE Interim Blog -- Topsy.com

Comments are closed.