HRM: HR is een grijze muis

Delen

Noemde ik vorige maand nog het `Dirty Harry complex` van HR, deze maand stuitte ik op de uitspraak van H. Strikwerda dat “de HR-manager één van de meest grijze figuren is die je als consultant kan tegen komen.” Hij ziet de aftocht van HRM en trekt de cynische conclusie: “Slaap zacht, personeelsfunctionaris” (Management en Consulting, 2006).

Met de opkomst van integraal management wil, moét en kan de manager het HR-werk nu zelf doen. “HR in de lijn” hoor je dan. Door die veranderende context is ook de taak van de HR manager veranderd (HR strategie, 3, 2007):
administratieve taken zijn vereenvoudigd, gestandaardiseerd via outsourcing, selfsourcing en automatisering én de informatie is voor iedereen toegankelijk. De rol van administrator (Ulrich) is niet specifiek een HR-taak meer. De manager kan het zelf.
– Veel taken zijn in de lijn gebracht: Werving & Selectie, functionerings- en beoordelingsgesprekken, ziekteverzuimtrajecten, loopbaangesprekken en POP’s.
arbeidsverhoudingen zijn veranderd. Weinig medewerkers blijven lang bij één werkgever hangen met als beloning “het gouden horloge” bij een 25-jarig dienstverband. Nee, met 5 jaar moet je toch wel wisselen. HR weet dat en speelt op deze flexibilisering in.
– De verzakelijking van de maatschappij en de organisatie geeft HR de mogelijkheid om zelf invulling te geven in de balans tussen en combinatie van organisatiedoelen en talentmanagement.
– HR is ook gaan samenwerken. Bijvoorbeeld de combinatie met de controler en ICT maakt HR slagvaardiger.
Globalisering maakt de wereld kleiner en de arbeidsmarkt groter.
– Slimmer werken is niet alleen een “must” maar ook een uitdaging.
– In vele folders, brochures en op vele websites erkennen organisaties dat “mensen hun belangrijkste middelen” zijn.

Schuiling, Heine, Van den Bogaart en Keuzekamp zien door deze veranderingen de taak van HR om te verschuiven naar 4 rollen:

1) Expert.

Op het niveau van mens en inhoud kan HR niet alle inhoud doorschuiven “in de lijn”. De integrale managers vragen ook om hulp, ondersteuning en overnemen van taken. Ze hebben het al zo druk met andere zake

2)  Eigenaar HR proces.

HR is de eigenaar van de arbeidsverhouding. De (team)manager dient niet alleen over het wát, maar ook over het hoé en waaróm rekenschap af te leggen. Het HR motto luidt niet voor niets “de juiste mens op de juiste plaats op het juiste tijdstipt en onder de juiste arbeidsvoorwaarde/-omstandigheden”

3)  Architect organisatie.

Het organisatievermogen: het sturen van de manager om de juiste managementconcepten te kiezen, te ontwikkelen en toe te passen.

4) Architect veranderingsproces.

Sociale innovatie vraagt om de combinatie van strategie en operatie. De werkvloer trekt samen op met de manager in de beantwoording van strategische vragen. Juist HR kent de mensen, de organisatie, de inhoud én het proces.

Het viertal sluit af met de aansprekende ‘tip’:
Finance heeft de €, ICT heeft de PC maar HR heeft de mensen!!!
Gebruik dus naast de kennis je creativiteit, je fantasie en je inlevingsvermogen om de schakel te zijn tussen doelen en mensen. Het is niet zo moeilijk, maar het toont wel LEF!


Delen

About Esmeralda de Vries

Esmeralda de Vries is arbeidsmarkt-watcher en organisatie-socioloog. Met een technische en HRM achtergrond heeft zij vanuit haar bureau E. de Vries Personeelsadviezen een methode ontwikkeld voor strategisch HRM en werkONDERNEMERschap: het AVAfit model. AVA staat voor Afstemming in de Vraag náár en de Afstemming ín werk. Fit staat voor de fits en schakels er tussen. Deze systematiek maakt het mogelijk om stap voor stap strategisch HRM doelgericht te gebruiken. AVAfit is toepasbaar op persoonlijk, HRM, organisatorisch en branche niveau.

Momenteel verricht zij - als buitenpromovenda aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Twente - onderzoek naar de omgevingsinvloeden op (nieuwe) arbeidsverhoudingen en een fit SHRM.

Als onderzoeker, blogger en spreker is haar kernwoord "nieuwsgierigheid". Niet alleen speurt zij naar ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt en vertaalt deze naar praktische acties op de werkvloer, maar laat zij anderen ook nieuwsgierig worden naar de mogelijkheden die deze veranderingen bieden. In zowel gastcolleges op hogeschool en universiteit als (key-note) spreker slaat zij tijdsbruggen tussen alumni & studenten, oud & jong, profit & non-profit, werkgever&werknemer.

Emeralda maakt gebruik van nieuwe mogelijkheden zoals social media. Je kunt haar volgen op Twitter, LinkedIn, Facebook en www.avafit.com .

1 comment on “HRM: HR is een grijze muis

  1. Pingback: Tweets die vermelden HR is een grijze muis | HI-RE Interim Blog -- Topsy.com

Comments are closed.