Thuiswerken: Werk 2.0?

      Reacties uitgeschakeld voor Thuiswerken: Werk 2.0?
Delen

Sinds de winter van 1978-1979 is er niet meer zoveel sneeuw gevallen als in deze winter. De winter is zoals een winter moet zijn, met sneeuw, met ijs, met koude handen en voeten en het daarbij behorende ongemak. Vertragingen op het spoor, langere files en zeer lange reistijden.

De winter heeft dit jaar al 3 keer fors toegeslagen met grote gevolgen voor de transportsector maar ook voor Jan, Piet en Klaas die normaliter al een uur in de file staan op weg naar hun werk en nu 3 uur over hetzelfde stukje doen door vrolijk vallende sneeuwvlokjes.

De Nationale Vacaturebank ondervroeg zo’n 1000 respondenten over thuiswerken en één op de vijf gaf aan het winterse weer als smoes te gebruiken om niet naar het werk te gaan en 10% van de ondervraagden zei dat het weeralarm een reden is om niet te gaan werken.

Organisaties zeggen schade te hebben geleden als gevolg van de sneeuwval maar eigenlijk mag dat geen excuus meer zijn met de huidige technologieí«n. De technologieí«n op het gebied van video-conferencing en online-samenwerking zijn inmiddels zover dat het gewoon geen excuus vormt om geen gebruik te maken van telewerken. Natuurlijk zijn er nog vakgebieden waar telewerken in zijn geheel niet mogelijk is maar daar waar het wel kan , wordt er nog te weinig gebruik van gemaakt. De recente sneeuwval heeft er wel voor gezorgd dat meer organisaties hun toevlucht hebben genomen tot telewerken. KPN maakte in januari bekend dat het aantal werknemers dat thuis zat met de sneeuw een kwart hoger is dan normaal. Er waren enorme pieken in het internet- en sms-verkeer.

Wel of niet telewerken?

Is telewerken wel zo verstandig? Zijn er juist thuis niet meer afleidingen? Dat ene schilderij dat nog opgehangen moet worden, dat wasje wat je nog wel even in de machine kan doen of dat boek wat je nog even uit moet lezen? Het gaat hier overigens niet om het verruilen van je vijfdaagse kantoorbaan voor een vijfdaagse telewerkbaan maar om één of twee dagen thuis-telewerken of tele-thuiswerken.

Uit verschillende onderzoeken blijkt, dat telewerkers efficií«nter werken, dat telewerkers zich vrijer voelen en daardoor creatiever zijn en dat telewerkers veel minder vaak ziek zijn dan hun collega’s die wel altijd de dagelijkse gang naar kantoor maken. Een telewerker werkt zelfs eerder te veel dan te weinig. Telewerkers bepalen hun eigen werktijden en ervaren niet de druk van de afdeling om toch vooral niet na tienen te komen ( Goedemiddag, kom jij vandaag ook nog?) of voor vier uur ’s middags weg te gaan (Zoo… werk je vandaag maar een half dagje?). En, telewerkers houden natuurlijk ook meer tijd over, doordat hun reistijd vervalt, dan de niet-telewerkende collega. Reistijd die nu als werktijd gebruikt kan worden.

Ook voor het milieu zal een toename van telewerk een ontlasting vormen. TNO toonde bijvoorbeeld aan dat als 2 tot 4 procent van de mensen, woonachtig in Amsterdam zou thuiswerken, dit leidt tot een verkorting van de files tussen Almere en Amsterdam van 20%.

Natuurlijk zijn er ook mensen die beweren dat de effecten van telewerken enorm overdreven worden. Als iemand thuis telewerkt, wordt het huis van de thuiswerker verwarmd. Als 20 mensen van kantoor thuiswerken, verwarmt iedere werknemer zijn huis. 20 verwarmde huizen tegenover 1 verwarmd kantoorpand. Ook dat zal zijn weerslag op het milieu hebben.

Andere nadelen van het telewerken zijn dat mensen die thuiswerken het inderdaad moeilijk vinden om tijd voor zichzelf over te houden. Het zelf kunnen indelen van je werk en werktijden leidt er vaak toe dat er ook ’s avonds en in het weekend gewerkt wordt. Tijd die normaal besteed wordt aan gezin, sport of sociale contacten, wordt nu ingevuld met werk. En men heeft het idee dat telewerken schadelijk is voor je carrií¨re. Je mist het koffie-uurtje en het komt misschien niet betrokken over.

Thuiswerken in het jaar 2010

Eind 2009 bleek uit het onderzoek, dat TNS NIPO in opdracht van Microsoft Nederland heeft uitgevoerd, dat meer thuiswerken tot de goede voornemens voor 2010 behoorde van de ondervraagden. Een kwart van de ondervraagden zou (meer) thuis willen werken. In 2009 werkte bijna de helft soms of regelmatig thuis. Bijna een kwart werkt zelfs één of meer dagen per week thuis en nog eens een kwart zou meer thuis willen werken dan nu is toegestaan of mag í¼berhaupt (nog) niet thuiswerken.

Het voornemen om meer thuis te gaan werken, komt voor een groot deel uit de behoefte een betere balans te creí«ren tussen werk en privé. De belangrijkste reden om thuis te werken is om de werkzaamheden te kunnen afronden (58%) en de files te mijden(22%).

Mannen hebben overigens andere beweegredenen voor het thuiswerken dan vrouwen. Mannen geven vaker aan dit te willen om lange reistijden en files te vermijden en om belangrijke privézaken te kunnen regelen. Vrouwen geven aan dat thuiswerken de mogelijkheid schept de zorg voor de kinderen beter te organiseren.

Kortom, 2010 wordt dus het jaar van het thuiswerken. En wat dat betreft, is het jaar goed begonnen. Door de sneeuwval hebben veel mensen hun goede voornemens al gelijk moeten omzetten in daden. En thuiswerken biedt natuurlijk een hoop voordelen, ook als er geen sneeuw ligt. Midden augustus kan het ook. Stel je eens voor een strakblauwe lucht, geen zuchtje wind en het kwik gaat minimaal oplopen tot boven de 35 graden en je kan kiezen: naar kantoor of thuiswerken en je tijd zelf indelen. Mmmm…

Ik zal proberen dát beeld voor ogen te houden als ik morgenochtend vroeg de sneeuw van mijn vooruit afveeg en mijn dagelijkse sessie ijskrabben start om op weg te gaan naar…… het werk!


Delen