Paus wil dat priesters gaan bloggen

Delen

Volgens de kerkvorst leiden nieuwe technologieí«n tot ”diepere banden over grotere afstanden” en openen ze ”nieuwe perspectieven voor dialoog, evangelisatie en catechese”. Priesters die daarmee om kunnen gaan ”maken God tastbaar in de wereld van vandaag”, aldus de paus. Het Vaticaan was lange tijd huiverig voor nieuwe communicatiemiddelen, maar paus Benedictus XVI lijkt voorzichtig een andere koers in te slaan. Zo zijn toespraken van de paus te bekijken op iPhones en iPods en zit het Vaticaan op de netwerksite Facebook.

Wellicht dat de Paus een dubbele slag wil maken. Zoals reeds bij een meerderheid bekend, heeft de kerk te maken met een daling van het aantal gelovigen. De kerken zijn een afspiegeling van wat er in de samenleving gebeurt en hebben met deze ontwikkeling te maken. In 2040 zal een kwart van de kerken worden bevolkt met gelovigen ouder dan vijfenzestig jaar. De vergrijzing slaat dus ook toe in kerkenland. De krasse gelovigen worden ook nog eens ouder dus grote kans dat de kerk zal worden bevolkt met 80, 90 en 100- jarigen. Is de kerk daar klaar voor? Moeten de harde banken niet vervangen worden door bedden en moeten de gangpaden niet rollator breed worden. Vanuit dat oogpunt biedt social media interessante mogelijkheden voor de moderne kerk.

Naast toename van het aantal ouderen is er een daling van het aantal jonge gelovigen (ontgroening), maar ook nog eens met een ontkerkelijking onder deze jongeren. Vele jonge gelovigen stoppen met het naar de kerk gaan. Onduidelijk is of ze ook stoppen met geloven. Wellicht hebben ze net als gewone mensen geen tijd en als ze tijd hebben is de deur gesloten.

Een andere zorgelijke ontwikkeling en bedreiging is verder de vergrijzing van het priester- en predikercorps. Deze overtuigde professionals van het woord des gods hebben ernstige behoefte aan jonge, dynamische en web 2.0 talents. Een interessante website is http://www.vacaturesindekerk.nl/. Een vlugge blik op de website leert ons dat de website oké is! Jammer dat in de vacatureteksten zelf weinig web 2.0 terug te vinden is. De Copa die Capi mag dan wel meer 2.0 willen maar in de vacatures in Nederland staat dat nog niet. Wellicht is het wel de wil van God en slaat hij 2.0 over en gaat hij voor 3.0.

Zal het inzetten van social media leiden tot een revival van de kerk en het kerkcorps? Eigenlijk is het antwoord hierop ja, mits er goed geluisterd wordt naar de doelgroep. De kerk bestaat al eeuwen en is wellicht wel de oudste social community. Nú hebben ze ook nog de technologie (gratis) ter beschikking. Wacht ons een waar christelijk social media offensief ? Het is niet wat ik hoop, maar er is echt een reí«le kans, ze zijn immers toch ook op radio en tv. Ze hebben zelfs hun eigen hunk… Ari.

Welk land krijgt met Paas van de Paus te horen…. bedankt voor die ienternett en goeggel!


Delen

2 comments on “Paus wil dat priesters gaan bloggen

  1. Pingback: Tweets die vermelden Paus wil dat priesters gaan bloggen | HI-RE Interim Blog -- Topsy.com

Comments are closed.