The future of work

      2 Reacties op The future of work
Delen

Trendwatchen is een speciaal vak, vooral als het gaat om trens in een dynamische omgeving. Pedro De Bruyckere is zo’n trendwatcher en verdiept zich al jaren in de leefwereld van jongeren. Hij doet onderzoek naar het gebruik van popmuziek in de klas. Op zijn blog plaatste hij een PowerPointPresentatie met links naar een discussie tussen twee Raden van Anders: Jeugd en Beleidsmakers van Microsoft.

Concluderend over “Het Nieuwe Werken” meldt de JeugdRaad van Anders:
Hét Nieuwe Werken bestaat niet. Het Nieuwe Werken zit in elk geval niet in de buitenkant, in de vorm, maar in het gedachtengoed. Het Nieuwe Werken is een manier van leven die je jezelf moet aanmeten. Je moet er in passen, je moet erin kunnen functioneren, je moet erin leven. Er zijn zoveel factoren van invloed op het wel of niet slagen van Het Nieuwe Werken, dat zij kritisch blijven. Over de vrijheid en verantwoordelijkheid in het werk zeggen zij: Dat vertrouwen mag je eigenlijk niet schaden. Je moet discipline tonen om te laten zien dat je dat ook aankunt.Maar “Als ik nu al denk in beperkingen, dan kom ik natuurlijk nooit uit bij die droombaan.” Maatschappelijke betrokkenheid en bewust zijn van wat je doet zijn belangrijker dan een hoog salaris. Waardering van je baas is hierbij bijna net zo belangrijk als een (goed) salaris: “Ik ga liever mijn droom achterna, dan komt het geld vanzelf wel.”

De beleidsmakers van Microsoft in de Raad van Anders reageert hierop met:
Wat is er mooier dan je dromen (durven) naleven? Deze generatie jongeren is opgegroeid in een tijd van overvloed. Ze denken over hun eigen toekomst vooral in termen van mogelijkheden en zelfverwezenlijking. Een goed salaris lijkt daarbij bijna een vaststaand gegeven. Wij zien hierin een verandering met voorgaande generaties. Zou deze generatie jongeren straks van mening veranderen als de economische crisis doorzet en zij hier ook persoonlijk de effecten van gaan ondervinden? Of is de piramide van Maslow in dat opzicht verouderd en is voor jongeren een economisch zekere basis minder een voorwaarde om maatschappelijke relevantie en zelfverwezenlijking na te streven? Interessant vinden we ook de maatschappelijke betrokkenheid die de jongeren tonen. Omdat Het Nieuwe Werken veel gaat betekenen op relevante issues als het mobiliteitsvraagstuk, de milieuproblematiek en arbeidsparticipatie, is het een goed vooruitzicht dat jongeren, de toekomstige werknemers, hier warm voor lopen.

Als ik een bescheiden conclusie mag trekken uit deze twee inzichten, voorzie ik een verandering. Een geleidelijke verandering. Misschien zal er zelfs en verandering in de wetenschappelijke theorieí«n komen of andere manieren van fits met omgeving/organisatie.

Inzoomen op trendwatching over de toekomst van werk merkt Piedro op:
Uit verschillende onderzoeken blijk dat jongeren veel traditioneler zijn dan sommige mensen zouden willen (oa hier), ook op vlak van het “˜nieuwe werken’ (kijk hier)
Transparantie kan het mogelijk maken dat net niet “˜flat’ gewerkt wordt, kijk naar het rapport dat IBM maakte over World Of Warcraft. Het concept van tijdelijke teams klopt hier dan weer wel mee.

Opmerkelijk is dat jongeren wel degelijk een scheiding zien tussen werk en privé. “Een werkplek is waar je werkt en als je die verlaat ben je niet meer aan het werk”. Dit geeft weliswaar vrijheid maar ook verantwoordelijkeheid. De Microsoftraad van Anders denkt hier het zijne over: “Wij laten de grenzen tussen werk en privé makkelijker vervloeien. En worstelen daar tegelijkertijd ook mee. Overal en altijd kunnen werken heeft als voordeel dat je meer vrijheid hebt. Wij moeten innovatief met deze problematiek blijven omgaan en mensen leren, in een tijd van informatieovervloed en waarbij werk nooit af is en continu doorloopt, de harmonie tussen werk en privé te bewaken. Dit vraagt om een verzwaring van de kwaliteit van de organisatie en het management.”

Kortom: De veranderingen in technologie en sociaal-culturele opzichten vragen om afstemming. We werken niet ineens als robotjes en zullen ook niet kunnen blijven staan in de huidige techniek om “old school” te blijven denken, werken en managen. Vergelijk zelf maar eens je eigen werk met dat werk 10 jaar geleden. Dat is ook een wereld van verschil. Ondanks de aanwezigheid van email, mobiel, internet, was werken op mobiele werkplekken, in de trein of relaties in je netwerk te “ontvrienden”. De wereld verandert, maar wijzelf ook.
Bij het AVAfit model beginnen de fits met de omgevingsfit. Werken in de toekomst zal daarin een grote rol spelen. Wat betekent dit voor jouw organisatie?


Delen

About Esmeralda de Vries

Esmeralda de Vries is arbeidsmarkt-watcher en organisatie-socioloog. Met een technische en HRM achtergrond heeft zij vanuit haar bureau E. de Vries Personeelsadviezen een methode ontwikkeld voor strategisch HRM en werkONDERNEMERschap: het AVAfit model. AVA staat voor Afstemming in de Vraag náár en de Afstemming ín werk. Fit staat voor de fits en schakels er tussen. Deze systematiek maakt het mogelijk om stap voor stap strategisch HRM doelgericht te gebruiken. AVAfit is toepasbaar op persoonlijk, HRM, organisatorisch en branche niveau.

Momenteel verricht zij - als buitenpromovenda aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Twente - onderzoek naar de omgevingsinvloeden op (nieuwe) arbeidsverhoudingen en een fit SHRM.

Als onderzoeker, blogger en spreker is haar kernwoord "nieuwsgierigheid". Niet alleen speurt zij naar ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt en vertaalt deze naar praktische acties op de werkvloer, maar laat zij anderen ook nieuwsgierig worden naar de mogelijkheden die deze veranderingen bieden. In zowel gastcolleges op hogeschool en universiteit als (key-note) spreker slaat zij tijdsbruggen tussen alumni & studenten, oud & jong, profit & non-profit, werkgever&werknemer.

Emeralda maakt gebruik van nieuwe mogelijkheden zoals social media. Je kunt haar volgen op Twitter, LinkedIn, Facebook en www.avafit.com .

2 comments on “The future of work

 1. Bas Hoorn

  Beste Esmeralda,

  Leuk om eens een kritisch artikel te lezen! Ik heb zelf het idee dat het begrip “Het Nieuwe Werken” te vaak en te opportunistisch wordt gebruikt. Als je het mij vraagt is Het Nieuwe Werken begonnen toen we het besluit hebben genomen om niet meer achter een koe aan te rennen, maar er een hek omheen te plaatsen. We gingen organiseren omdat we tot het inzicht kwamen dat dingen beter konden.

  Naar mijn idee kenmerkt het tijdperk van Het Nieuwe Werken zich door zelforganisatie. Mensen moeten zichzelf kunnen leiding geven, zelfsturend worden. En inderdaad zoals je stelt: discipline ontwikkelen. Zeker in een tijd van overvloed en afleiding moeten mensen leren ‘on track’ te blijven en vooruitgang te boeken.

  Meer info over HNW: http://www.bashoorn.nl

 2. Esmeralda de Vries

  Beste Bas,

  Dank voor je positieve reactie op mijn artikel Future of work. Geïnspireerd door vele reacties en het lezen van “The shape of jobs to come: Possible New Careers Emerging from Advances in Science and Technology (2010 – 2030)” schrijf ik momenteel het artikel Future of Work (2). Dit gaat meer over de invloed van wetenschap en technologie op de omgeving waarin wij werken. Wat zijn de favoriete banen van de toekomst en welke betalen (volgens onderzoek) het best in de komende periode. Soms sta je versteld!
  Veel leesplezier bij het lezen van Futue of work (2).

  groet,
  Esmeralda de Vries
  http://www.avafit.com

Comments are closed.