NVP Sollicitatiecode in nieuw (oranje) jasje

Delen

Op de beurs “˜Performa 2009′ is vorige week woensdag de nieuwe NVP Sollicitatiecode gelanceerd en in werking getreden. De NVP Sollicitatiecode is in samenwerking met de Stichting van de Arbeid, Commissie Gelijke Behandeling en de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen aangepast aan de actuele regelgeving.

 

Ontstaan NVP Sollicitatiecode

De eerste Sollicitatiecode is in 1979 opgesteld ter bescherming van de sollicitant die in de sollicitatieprocedure de minder machtige partij vertegenwoordigde. De positie van de sollicitant en werknemer is in de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. Van minder machtig naar gelijkwaardigheid. De sollicitant die misschien aangenomen wordt, is niet alleen een werknemer maar ook een visitekaartje van een organisatie. Dit leidde in 2006 tot een aanpassing van de NVP Sollicitatiecode. De NVP Sollicitatiecode “˜Nieuwe Stijl’ had tot doel een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving- en selectieprocedure en beslaat dan ook meer dan alleen het sollicitatieproces.

Achtergronden van de nieuwe Sollicitatiecode.

Vanaf 2006 heeft de recruitment-branche een enorme vlucht genomen en zijn de ontwikkelingen op het gebied van ICT en Social Media in een stroomversnelling geraakt. IT valt niet meer weg te denken uit het recruitmentvak. Dit heeft er toe geleid dat er veel meer informatie te vinden is over sollicitanten. Een Hyves-pagina met “˜leuke’ foto’s van een kandidaat, blogs met misschien te veel informatie, reviews op producten etcetera. De naam Jan Jansen levert binnen de Hyves al 1818 resultaten op. Het woord googelen is een werkwoord geworden en recruiters en headhunters googelen wat af om kandidaten te vinden.

LinkedIn, Facebook en Hyves; Iedereen zit er op en als je er niet op zit dan wordt je wel uitgenodigd door relaties, collega’s of vrienden. De sociale en professionele druk is toegenomen. Wát? Zit je niet op….. Hyves, Twitter, LinkedIn? De keerzijde is dat je ook door iedereen gevonden kunt worden en er meer informatie over jou te vinden is dan jij weet. Je kunt dus behoorlijk worden aangetast in je privacy.

Daarnaast is ook moeilijk om oude informatie (bv oude foto’s) te verwijderen, immers alle informatie blijft in het geheugen van world wide web en is dus in principe vindbaar.

Privacy
photo credit: rpongsaj

Deze ontwikkelingen hebben er voor de Sollicitatiecodecommissie (Marcus Draaisma ( voorzitter), Rini de Groot, Ron Jansen, Debby Wentink-Kolk, Ted van den Berg, Kees Warmerdam, Rik Ringers en Wim Nierman) toegeleid de NVP Sollicitatiecode aan te passen.

Introductie van de nieuwe Sollicitatiecode.

Woensdag 7 oktober 2009 presenteerde dhr. Marcus Draaisma, voorzitter van de Sollicitatiecodecommissie de nieuwe NVP Sollicitatiecode op de Performa 2009, het vakevenement voor HR in de Jaarbeurs te Utrecht. Na een inleiding door de voorzitter, nam dhr. Kees Warmerdam het woord. Door middel van een aantal stellingen te presenteren en zo reacties van de aanwezigen los te maken, werd duidelijk dat sollicitanten nog steeds bescherming nodig hebben.

Bij de stelling: “Internet zet de sollicitant in zijn hemd! Recruiters moeten hem hiertegen beschermen.”, werd tot de conclusie gekomen dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt voor zowel de sollicitant, die zich moet realiseren dat alles wat je op het internet plaatst ook openbaar is, als de recruiter die hoor en wederhoor moet toepassen ( past dit, wat ik hier lees op internet wel bij de sollicitant),.

De stelling: “ De nieuwe telecommunicatiewet is onbedoeld een belemmering voor een goede werking van de arbeidsmarkt” liet zien dat, aangezien deze wet ook van toepassing is op de werving & selectie hier nog een hoop haken en ogen zijn. Als je een kandidaat benadert, moet je melden dat hij zichzelf kan laten registreren. Als een kandidaat geregistreerd is, mag je hem in principe niet benaderen zonder dat hij daar toestemming voor gegeven heeft. Het is mogelijk om op te zoeken of iemand geregistreerd staat, maar in het geval van Jan Jansen loop je ook hier weer tegen heel veel resultaten aan. Bij overtreding van de wet riskeer je een boete van € 450.000,00.

Terecht werd opmerkt dat het toch wel heel interessant is, aangezien sollicitanten zich misschien niet bewust zijn van de gevolgen van het bel-me-niet-register. Als je je registreert, sluit je je dan uit van de arbeidsmarkt?

Bij de laatste stelling: “De maatschappij is zo volwassen dat een sollicitatiecode niet meer nodig is.”, bleek toch dat het werk voor de sollicitatiecommissie nog niet af is. De code is niet afdwingbaar en al werken er al veel bedrijven impliciet met de code, er valt nog meer te sturen. De code is al in een aantal kleine CAO’s opgenomen maar beter zou nog zijn als het standaard in alle CAO’s opgenomen zou worden als element van goed ondernemerschap. Het blijft belangrijk de code periodiek te vernieuwen en de ontwikkelingen te blijven volgen.

De Wijzigingen in de NVP Sollicitatiecode.

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe NVP Sollicitatiecode zijn:

1. De nieuwe Sollicitatiecode is uitdrukkelijk van toepassing verklaard op externe bemiddelingbureaus en ook voor interne werving.

2. Externe bemiddelingbureaus moeten bij gebruik van gegevens van vacaturesites/internetbemiddeling dit aan de betrokkenen meedelen.

3. De nieuwe Sollicitatiecode vermeldt uitdrukkelijk dat informatie via internet over een sollicitant niet  altijd betrouwbaar is.

4. Het gebruik van informatie over sollicitatie gevonden op internet is scherper geregeld dan in artikel 5.1 van de Sollicitatiecode van 2006.

5. De communicatie tussen sollicitant en arbeidsorganisatie (toekomstig werkgever) over uitnodiging voor een gesprek en afwijzing gaat veelal via e-mail. Dat is in de nieuwe Sollicitatiecode aangepast.

6. Opgenomen zijn in de nieuwe Sollicitatiecode de regels dat bij noodzakelijke leeftijdsgrens de reden hiervan wordt opgegeven. Dit dient ook te gebeuren bij hantering van een voorkeursbeleid ten behoeve van bepaalde groepen.

7. De bewaartermijnen van gegevens van kandidaten zijn nu expliciet in de nieuwe Sollicitatiecode geregeld.

 


Delen

1 comment on “NVP Sollicitatiecode in nieuw (oranje) jasje

Comments are closed.